Sastanak Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a

Prvi dan, 15. listopada 2007. (ponedjeljak) sastali smo se u prostorijama HZPSS-a Odsjeka Karlovačke županije u Karlovcu. Na početku sastanka voditeljica Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a, Višnja Magdić, proslijedila je pozdrave i ispriku Ravnatelja dr. sc. Ivana Katalinića, koji zbog neodgodivih obveza nije mogao nazočiti sastanku. Sve prisutne je pozdravio rukovoditelj Odsjeka gosp. Aleksandar Horvatić i zaželio nam uspješan rad.

S obzirom da su kolege dolazile s različitih područja Hrvatske, pričekali smo da svi dođu te je sastanak počeo u 13:30. Sastanku su se pridružili i kolegica Bernarda Kasunić i kolega Krešimir Fumić, članovi Udruge malih sirara Karlovačke županije “Korni”.

Na sastanku su sudjelovali slijedeći članovi Radne grupe za sirarstvo:

 • Ivanka Bervida, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Istarska županija
 • Valerija Čižmak, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Međimurska županija
 • Emilija Frižon, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Osječko-baranjska županija 
 • Mr. sc. Ana Grgas, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik, Zadarska županija;
 • Predrag Janeš, inž. agr., viši stručni referent, Primorsko-goranska županija
 • Dubravka Kaić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Šibensko-kninska županija;
 • Višnja Magdić, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik, Karlovačka županija
 • Darija Marković, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Janica Matokanović, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Sisačko-moslavačka županija
 • Nada Murgić, dipl. inž. agr., rukovoditelj Odsjeka, Ličko-senjska županija
 • Anđelka Pejaković, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Zagrebačka županija,
 • Dario Zagorec, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Koprivničko-križevačka županija
 • Kolega Zvonko Balta, dipl. inž. agr., stručni savjetnik, Splitsko-dalmatinska županija opravdano je izostao te je pismenim putem poslao kratko izvješće svoga rada na području sirartva.

U prvom djelu sastanka s nama je bio i doc. dr. sc. Samir Kalit sa Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Nakon uvodnih riječi voditeljice Radne grupe za sirarstvo, riječ je dobio doc. dr. sc. Samir Kalit te je pritom dao osvrt na dosadašnju zajedničku suradnju Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Radne grupe za sirarstvo Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, a koju je ocjenio kao intenzivnu i plodnu te je izrazio želju, ali i potrebu za nastavkom ovakve interakcije. U svom osvrtu posebno je izdvojio nekoliko važnih segmenata:

1. Edukacija: odvija se na 2 nivoa:

 • I nivo je edukacija članova Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a od strane Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • II nivo je samostalno educiranje proizvođača od strane educiranih članova Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a

2. Angažman na projektima – savjetnici su uključeni u znanstvene projekte. Znanstveni projekt Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite traje pet godina i u prvoj godini ouhvaća istraživanje tehnologije Istarskog sira, a na kojem je intenzivno angažirana kolegica Višnja Magdić. U okviru projekta rade se u Istri terenska istraživanja. Terenska mjerenja su izvršena, preostaje laboratorijski rad, a u kojem će također sudjelovati kolegica Magdić. Kolegica Dubravka Kaić biti će angažirana na trećoj godini projekta koji je vezan uz istraživanje tehnologije sira iz mišine.

Tu je također i projekt zaštita sira «Škripavca» u koji su također uključeni i angažirani savjetnici HZPSS-a.

3. Senzorsko ocjenjivanje – savjetnici su na svojim područjima djelovanja uključeni u organizaciju ocjenjivanja sireva. Na ocjenjivanje dolazi veliki broj uzoraka pa dolazi do zagušenja. Objektivno 70 uzoraka u danu ne može se kvalitetno ocijeniti. Dolazi do razilaženja u ocjenama. Ukoliko ima više od 40 uzoraka treba ocjenjivati dva dana.

U organizaciji ocjenjivanja morat će se raditi korekcije (možda, kotizacija za sudjelovanje po uzorku sira). Ovaj problem treba riješiti na nivou Agronomskog fakulteta i Saveza udruga malih sirara Republike Hrvatske «SirCro».

4. Izložbe – na svojim područjima članovi Radne grupe organiziraju izložbe sireva (većini izložbi prethodi senzorsko ocjenjivanje) koje već na nekim područjima poprimaju tradicionalni karakter.

5.   Osnivanje Udruga malih sirara i Saveza Udruga

Tijekom prošle i ove godine intenzivno se je radilo na udruživanju proizvođača sireva na OPG-u, a gdje su djelatnici HZPSS-a odigrali najveću ulogu. U siječnju ove godine osnovan je i Savez udruga malih sirara RH “SirCro”

 – Jedan od glavnih ciljeva ovako udruženih proizvođača je djelovanje na Zakone koji su u direktnoj vezi s njihovom proizvodnjom.

Naši zakoni nisu prilagođeni EU. Veterinarska struka je kruta i ima malo razumijevanja. Nemamo puno prostora raditi prilagodbe naših gospodarstava  te trebamo biti vrlo oprezni da ne ulazimo u sukob s veterinarskom strukom.

Ukoliko želimo djelovati na promjenu Zakona trebamo biti dobro “potkovani” i sve dobro argumentirati.

– Dana 01. 10. ove godine donešen je Higijenski paket, a prema uzoru na slovenske sirare trebat će izraditi i Vodič dobre prakse, a gdje će opet djelatnici HZPSS-a i Savez imati važnu ulogu.

Nakon osvrta na zajednički rad i suradnju, doc. dr. sc. Kalit dodjelio je polaznicima specijalne edukacije, članovima Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a, Uvjerenje (certifikat) za uspješno završen i položen teoretski i praktični program Specijalno sirarstvo. Pet stručnih savjetnika: mr. sc. Ana Grgas; Dubravka Kaić; Višnja Magdić; Anđelka Pejaković i Dario Zagorec, dobilo je potvrdu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da su certificirani sirarski stručnjaci. Dobiveni certifakiti su njihov veliki uspjeh, ali i uspjeh HZPSS-a koji je prepoznao važnost obrazovanja svojih djelatnika u segmentu sirarstva. Certificirani stručnjaci (pored petero specijalista sirarstva imamo i troje stručnjaka iz općeg sirarstva: Emilija Frižon, Predrag Janeš i Nada Murgić) su naša prednost i snaga koja će imati veliku ulogu u daljnjem razvoju sirarstva na OPG-ima.

Nakon dodjele certifikata uslijedio je sirarski domjenak, a na stolu se je našlo sireva iz cijele Hrvatske.

Nakon polusatnog domjenka, doc. Kalit nas je pozdravio i krenuo prema svojim daljnjim obvezama, a mi smo nastavili s intenzivnim radom.      

Svaki član Radne grupe predstavio je desetominutnom prezentacijom svoj dosadašnji rad na području sirarstva. Na kraju je prikazana prezentacija kojom je predstavljen rad Saveza Udruga malih sirara RH “SirCro” na 15. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu.

Uslijedila je rasprava te donošenje okvirnog plana rada Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a za 2008. godinu:

 1. Edukacija:

a.)    Vlastita

 • za članove Radne grupe koji nisu prošli opću edukaciju – od strane Agronomskog fakulteta
 • za kolege unutar HZPSS-a koji žele znati više o sirarstvu – radionice će držati specijalisti sirarstva HZPSS-a

b.)    Poljoprivrednika

 • kroz studijske grupe sirara – radionice na OPG-ima – vodit će ih educirani članovi RG za sirarstvo HZPSS-a
 • pojedinačno savjetovanje
 • ekskurzije
 • putem škole za zanimanje «mljekar-sirar» (upis u Radnu knjižicu)

2.  Izrada pisanih materijala, izrada video zapisa

 • Za slijedeću godinu svi članovi RG trebaju napraviti Katalog proizvođača sira (iz kojeg će se znati i br. mliječnih životinja). Katalog imaju za sada Udruga malih sirara Karlovačke županije «Korni» i Udruga malih sirara Koprivničko-križevačke županije «Prgica» te prema uzoru na njih (kvaliteta Katloga bit će ovisna o financijskim sredstvima Udruge) treba napraviti i Kataloge po drugim županijama, a konačno i Katalog Saveza.
 • Kolega Mijo Gašparović, snimio je materijal sa sirarske radionice u Gornjim Bogićevcima kojega treba urediti kao video zapis i koristiti kao radni materijal.
 • Za slijedeću godinu treba izraditi pisane materijale iz sirarstva (letci i brošura)
 • Za slijedeću godinu treba izraditi plan događanja ( izložbe, manifestacije vezane uz sir)
 • Objava članaka iz sirarstva putem Ovčarsko kozarskog lista u kojem nam je ponuđen prostor i suradnja, a koji bi postao glasnik Saveza (izdavanje Sirarskog biltena za sada je preskup i prezahtjevan pothvat).

      3. Organizacija lokalnih izložbi sireva – gdje smo i do sada bili angažirani

      4. Organizacija Nacionalne izložbe sireva sa OPG-a.

      U zadnje vrijeme je sve više organizacija ciljanih izložbi sireva te različitih izložbi u kojima se sir javlja kao jedan od bitnih proizvoda koji se izlažu. Zbog vremenskih, ali i fincijskih ograničenja teško nam se je organizirati i sudjelovati na svima. Stoga smo zaključili da ćemo poraditi na lokalnim izložbama i prezentacijama OPG-a na svojim područjima rada. Najbolji sirari (prema ocjenama Stručnog povjerenstava) bi se trebali prezentirati na izložbi koja bi bila nacionalnog karaktera i koja bi svakako trebala biti u Zagrebu, jer bitno je za proizvođača i izlagača da sir i proda. Na izložbi bi se pojavila gospodarstva koja imaju registrirane objekte za proizvodnju sireva.

    5.   Raditi na promidžbi malih sirara

 • putem Udruga, Saveza, medija, pisanih materijala, formiranje cesta sira

      6. Pripremiti materijale za web stranicu HZPSS-a u rubrici Udruge – predstaviti Savez udruga malih sirara Republike Hrvatske «SirCro» kao i pojedinačne Udruge malih sirara. Pripremiti fotografije za foto galeriju Saveza i Udruga

      7Daljnji rad na udruživanju malih sirara – pomoć pri osnivanju Udruga pogotovo na područjima gdje su proizvođači sira na OPG-ima neorganizirani

      8Zakonska regulativa – pomoć kod prilagodbe Zakona u interesu malih proizvođača, provođenja Higijenskog paketa, sudjelovanje u izradi Vodiča dobre higijenske prakse, pomoć pri registraciji sirana

Sve gore navedeno ima osnovni cilja, a to je povećanje prihoda OPG-a koja proizvode sir.

Sastanak smo morali završili u 21 sat, jer je za sljedeće jutro predviđeno rano buđenje.

Drugi dan, 16. listopada 2007. (utorak) bio je rezerviran za ekskurziju u Slavoniju i Baranju. Organizaciju puta kao i troškove putovanja-prijevoza autobusom i trošak ručka za sve putnike u autobusu preuzela je američka organizacija DAI i kolega Damir Buntić.

Polazna stanica je bio Karlovac, gdje su se pored članova Radne grupe za sirarstvo, ukrcali i predstavnici Udruga i sirari iz južnog dijela “Lijepe Naše”, a dalje u Zagrebu i u nekoliko usputnih mjesta, pokupili smo i ostale sirare.

Kako je pred nama bio dalek put, a nemamo se često prilike ovako zajedno družiti, vrijeme provedeno u autobusu iskoristili smo za međusobnu izmjenu iskustava i mišljenja. Na ekskurziju nas je krenulo tridest i dvoje (svaki član Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a vodio je sa sobom jedno do dvoje sirara sa svoga područja). U nekoliko sati putovanja svi smo se predstavili, izrekli svoje mišljenje, sugestije te u konačnici zaključili i zadali si sljedeće zadatke:

 • Da ćemo u mjesecu lipnju u Zagrebu organizirati nacionalnu izložbi sireva sa OPG-a,
 • Treba raditi na registraciji sirana na OPG-ima,
 • Radna grupa izabrana ispred Saveza za pregovore oko izrade i usklađivanja Zakona treba proučiti sve dosadašnje Zakone i Pravilnike i inzistirati na sastanku u MPŠVG, Upravi za veterinarstvo,
 • Tražiti pomoć od slovenskog Združenja malih sirarjev i dobiti uvid u njihove Zakone i Pravilnike,
 • Raditi na drugim područjima oko pokretanja škole za zanimanje “mljekar-sirar”

U međuvremenu smo posjetili u Daruvaru siranu BIOGAL d.o.o. u vlasništvu gđe. Melite Pokorni.

Sirana radi od 1995. godine, kada je počela sa preradom 200 l mlijeka dnevno, da bi danas prerađivala 2.000 l kravljeg mlijeka dnevno te svaki drugi dan još 500 l kozjeg mlijeka. Sirana je uređena kao mali preradbeni objekt (obrtničkog tipa) te prilikom obilaska, koji je organiziran u tri grupe, vlasnica nas je upoznala sa opremom i radom sirane. BIOGAL plasira svoje proizvode po cijeloj Hrvatskoj, a paletu njihovih proizvoda imali smo prilike i sami kušati.

Naša najistočnija točka putovanja bilo je turističko seosko gospodarstvo “Kapetanova kuća” u Šarengradu, u vlasništvu OPG Luke Kovačevića gdje smo i ručali. Prilikom dolaska, iznenadila nas je jednostavnost samog objekta registriranog za seoski turizam, ali veličinstvenost pogleda koji se otvorio kada smo stali na obalu Dunava (kraj koje se imanje prostire) bila je neopisiva. Ručak se sastojao od nekoliko vrsta mesa i ribe, a svojim ukusom nadoknadio je svu jednostavnost objekta u kojem je ponuđen. Posjet ovom gospodarstvu je svakako pozitivno iskustvo, pogotovo za naše sirare koji kreću prema razvoju seoskog turizma i koji se boje velikih ulaganja.

Zadnje gospodarstvo koje smo posjetili, smjestilo se u Baranji u mjestu Lug. OPG Geto bavi se proizvodnjom koza te preradom njihova mlijeka u sir. Zanimljivost ovog gospodarstva je da je član PZ Eko kozari Slavonije i Baranje putem koje se i vrši plasman sireva, koji se proizvode na pet gospodarstava. Pored sirane koju smo obišli, ova obitelj nam je pokazala i unutrašnjost kuće koju obnavljaju i uređuju za seoski turizam, a pojedini detalji unutarnjeg uređenja su nas oduševili.

Kako je s nama putovao i profesionalni snimatelj (snimateljica), Savez će naručiti izradu video zapisa s putovanja koji će biti podjeljen po Udrugama.

U povratku, nismo gubili vrijeme, već smo u zadnjem dijelu autobusa organizirali sastanak Saveza udruga malih sirara RH “SirCro”.

Iako smo u Karlovac došli poslije ponoći, vidno umorni, bili smo zadovoljni, jer smo maksimalno iskoristili raspoloživo vrijeme kojeg je, nažalost, kada je puno posla, uvijek premalo.

Voditelj Radne grupe za sirarstvo HZPSS-a
Višnja Magdić, dipl. inž. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis