Odobren IPARD Plan za Hrvatsku

Tema sastanka, na kojem su sudjelovali predstavnici DG Agri odnosile su se na izmjene Plana, praćenje i procjenjivanje te o akreditaciji Upravne direkcije (MA).

Glavni cilj IPARD Plana je unapređivanje poljoprivrednog sektora poboljšanjem konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Ima 3 prioriteta: Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda (1); Pripremne aktivnosti za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i LEADER-a (2) te Razvoj ruralne ekonomije (3)

Svaki od prioriteta uključuje određene mjere i podmjere koje se u velikoj mjeri preklapaju sa aktualnim mjerama SAPARD-a, ali uključuju i neke nove, kao primjerice ulaganja u sektor vinarstva i maslinarstva.

Prioriteti (2) i (3) predstavljaju novost u odnosu na iskustva iz SAPARD-a, a njima se u budućnosti želi obuhvatiti širok krug korisnika s područja ruralnog prostora Republike Hrvatske.

U razdoblju od 2007. do 2010. godine odobrena su sredstva u iznosu od 25 do 26 milijuna eura za svaku godinu. Akreditacija SAPARD agencija i tehničke pojedinosti za svaku od mjera IPARD Plana krenuti će početkom 2008. godine.

Ured ravnatelja HZPSS-a
Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr., stručni suradnik

 

Pripremi za ispis