VI susreti maslinara i uljara Dubrovačko-neretvanske županije – Lastovo, prosinac 2007.

Lastovsko maslinarstvo je još uvjek bazira na tradicionalnom pristupu, s uglavnom visokim i ručnoj berbi neprilagođenim stablima. Najzastupljeniji kultivar je Piculja i čini gotovo 95% od ukupnog maslinarskog fonda. Tek u posljednje vrijeme sade se i drugi kultivari kao što su Lastovka, Oblica, Bjelica, Levantinka … Ukupni broj stabala procjenjuje se na 14.000 od kojih se obrađuje oko 9.000 stabala.

Posljednjih godina je napravljen iskorak u lastovskom maslinarstvu. U prostorijama PZ «Lastovo» instalirana je nova, moderna uljara, kontinuiranog načina prerade. Kapacitet prerade je 800 kg i po preradbenim mogućnostima dovoljna je za otočne prilike.

Jedan broj mlađih ljudi na otoku je zadnjih godina prihvatio moderne postulate maslinarske prakse i počeo s obnovom maslinika. Takav pristup maslinarstvu omogućuje kvalitetnu zaštitu masline ali, isto tako, berbu i rezidbu maslina. Jedan od takvih mladih entuzijasta je i gosp. Jakov Škratulja u čijem masliniku je i održana prezentacija rezidbe maslina.

Evidentan je i broj novozasađenih maslina. Riječ je o uglavnom o kultivarima koji su šire rasprostranjeni na području županije i koji će, pored udomaćene Piculje kao kasnog kultivara, omogućiti ravnomjerniju raspodjelu i iskorištenje radne snage ali i snažno utjecati na senzorska svojstva lastovskih maslinovih ulja. Posebno veseli činjenica da je riječ o većim maslinicima u vlasništvu mladih ljudi a radi se obiteljskm gospodarstvima Zoltana Trojkovića i Tonćija Antice.

U večernjim satima, u terminu predavanja i degustacije ulja, pored ostalih tema, posebnu pozornost zainteresiranih privukla je tema o iskustvu u uzgoju Piculje na otoku Šipanu te usporedna degustacija ulja kultivara Piculje s otoka Šipana i Lastova. Naime, poznato je da je Piculja kultivar Dubrovačke republike i da se je posebno širio na prostorima pod njezinom ingerencijom. Danas se isključivo zadržao na otoku Lastovu i zapadnoj strani otoka Šipana. U nešto manjoj mjeri ima je na otoku Mljetu i na obalnom dijelu, zapadno od Dubrovnika..

Posljednjih godina, ulje Piculje, na domaćim smotrama maslinovih ulja postiglo je zavidne rezultate kako po kemijskim svojstvima tako i u senzorskom dijelu. No svakako je to područje na kojem se još jako puno, može i treba raditi da bi se postigli konkretni i zadovoljavajući rezultati, što je ujedno i zaključak ovog skupa.

Odsjek HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije,
Antun Kotlar, dipl. ing. agr., rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis