Birajmo najbolji vinograd i maslinik Splitsko-dalmatinske županije

Tom prigodom su Gospodin Ante Sanader, župan Splitsko-dalmatinske županije i Gospodin Ivan Melvan, upravitelj Hrvatskih šuma d.o.o. Split sa nazočnim načelnicima i gradonačelnicima potpisali Ugovore o sudjelovanju jedinica lokalne samouprave u provođenju Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006.godini.

Temelj Programa je Ugovor o sufinanciranju kojeg su potpisali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Splitsko-dalmatinska županija, a na terenu se provodi u suradnji s Hrvatskim šumama i HZPSS. Ovaj Program se nastavlja na uspješno završeni Program obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i u priobalju u 2003. godini.

Novim Programom je planirano uređenje i obnova postojećih šumskih i poljskih putova na 153 trase ukupne dužine 285 km.

Ukupna predračunska vrijednost Programa iznosi 16. 200.000,00 kn, a Program sufinanciraju:

  • MPŠVG 2.235.000,00 kn
  • Splitsko-dalmatinska županija 1.341.000,00 kn
  • Hrvatske šume d.o.o. (projektna dokumentacija 4.555.920,00 kn
  • Općine i gradovi 8.068.080,00 kn

Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije je imenovalo Povjerenstvo za provedbu i nadzor provedbe Programa uređenja postojećih zapuštenih šumskih i poljskih putova na otocima i priobalju u 2006. godini u sastavu:

  • mr. sc. Ivica Kovačević, predstavnik Županije,predsjednik   Povjerenstva
  • Dragica Žaja, dipl. inž., predstavnik Hrvatskih   šuma d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split, član Povjerenstva
  • Danica Tadin, dipl. inž., predstavnik HZPSS Podružnica Spl.dalm. županije, član Povjerenstva

Odsjek HZPSS Splitsko-dalmatinske županije,
Danica Tadin, dipl. inž., rukovoditeljica Odsjeka

Pripremi za ispis