Herbicidi koji se primjenjuju u jesenskim ili zimskim rokovima u ozimim žitima

Suzbijanje korova je jedna od prvih mjera koja se može obaviti nakon sjetve ozimih žitarica. Kao i kod drugih kultura koje se siju u jesenskim rokovima, nakon nicanja kulture počinje i nicanje korova.

U ozimim žitaricama ovisno o površinama susrećemo najčešće travne jednogodišnje korove (paulj ili slakoperku, vlasnjače, mišji repak), i širokolisne korove (mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, broć, čestoslavice i dr.). Većina ovih korova može nicati i tijekom blagih zima ili u proljeće, znači da su stalna konkurencija žitaricama za hranjiva, vodu, svjetlo i dr.

Ovi korovi mogu se suzbiti u jesenskom roku herbicidima koji su vrlo selektivni, imaju produljeno djelovanje i širok spektar djelovanja, a mogu se primijeniti nakon sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U poljoapotekama na području Bjelovarsko-bilogorske i okolnih županija mogu se naći slijedeći herbicidi: Dicuran forte 80 WP, Tena WP, Cuogar SC i Tornado SC.

Dozvolu za primjenu imaju i neki drugi herbicidi no budući da nisu prisutni na tržištu o njima neće biti govora.

Kod primjene gore navedenih  herbicida, ako se koriste nakon sjetve, a prije nicanja važno je napomenuti da sjeme mora biti položeno u dobro pripremljeno tlo na dubinu oko 5 cm. Za aktivaciju ovih herbicida potrebna je kiša.

Dicuran forte i Tena u ozimom ječmu smiju se koristiti tek nakon pojave dva do tri lista ječma.

Svi ovi herbicidi mogu se koristiti i nakon nicanja žitarica i samih korova koji ne smiju imati razvijeno više od 3 do 4 lista. Mogu se koristiti i tijekom blagih zima kada ne prijete jaki jutarnji mrazevi ili u rano proljeće sve do završetka busanja žitarica. Njihova primjena nije preporučljiva kod kasnih rokova sjetve, kod usjeva koji su oslabljeni uslijed stresa (stajaćih voda, mrazeva i sl).

Kod primjene ovih herbicida postoje i neke negativnosti. Ukoliko se iza upotrebe Dicuran forte i Tena javi potreba za preoravanjem usjeva. Slijedeće kulture u proljeće, nakon dubokog oranja mogu biti jare žitarice i kukuruz, a u jesen ozima uljana repica, pšenica i ječam. Iza tretiranja pripravkom Cougar ako nastupi kišniji period s puno oborina, može se na žitaricama javiti fitotoksičnost u vidu prolaznog žutila.

Najavljeno je povlačenje herbicida Dicuran forte sa tržišta, te se kao zamjena preporuča kombinacija dvaju pripravka koji su registrirani i po spektru obuhvaćaju sve najznačajnije jesenske korove, a primjena im je nakon nicanja žita do faze 3 lista: Filon 2,5 -3 l/ha + Logran 30-40g/ha

Nedostatci jesenske primjene herbicida leže u tome što poljoprivrednici ne znaju sastav korova. Ovi herbicid ne suzbijaju višegodišnje korove (osjak, slak, piriku). Prednost te primjene je u tome što poljoprivrednik ima dovoljno vremena da o bavi kvalitetnu aplikaciju odmah nakon sjetve ili da čeka ponik žita i samih korova. Hebicidi koji se primjenjuju u tom roku vrlo dobro suzbijaju jednogodišnje uskolisne korove dok je to u proljeće moguće obaviti, ali znatno skupljim pripravcima.

Žita u kojima nisu primijenjeni herbicidi ili nisu primijenjeni u pravo vrijeme i na odgovarajući način izgledaju ovako:

2007_10_11_01.jpg
Slika 1. Tipična slika zakorovljenog žita

2007_10_11_02.jpg
Slika 2. Dominantan korov u ovom usjevu je crveni mak

2007_10_11_03.jpg
Slika 3. Dominantan korov u ovom usjevu je kamilica

2007_10_11_04.jpg
Slika 4. Usjev u kojem su dominantni travni korovi

Pripremi za ispis