Proizvodnja duhana tipa Burley

Proizvodnja duhana zahtjeva dosta ljudskog rada, što je razlog da se sve manje proizvođača odlučuju za navedenu proizvodnju.

Uzgoj presadnica za tip Burley obavlja se još uvijek u lijehama, za razliku od tipa Virginija gdje se rasada uzgaja u hidroponima. Sjetva u lijehe započinje sredinom ožujka, a rasad se presađuje na stalno mjesto u polje sredinom svibnja, odnosno kad prestane opasnost od mraza.

Prva berba duhana započinje u prvoj polovini srpnja, kada se bere podbir. Berba se odvija po insercijama (od podbira do vršnog lišća), tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada – dok se ne skinu svi listovi. U nekim godinama kad mraz padne ranije od prosjeka može se desiti da određen broj listova ostane na biljci. Međutim poslije mraza listovi gube kvalitetu i nisu više pogodni za berbu i sušenje, jer bi se sušenjem takvih listova dobila slaba kvaliteta.

Prednost proizvodnje tipa Burley u odnosu na tip Virginija je što se suši prirodno na zraku i nema troškova sušenja (na slici) i ovom proizvodnjom mogu se baviti i obiteljska gospodarstva sa malim brojem radne snage.

Tip Burley spada u grupu krupnolisnih duhana sa većim sadržajem nikotina (od 2,3 – 4,5%) u odnosu na Virginiju (1 – 2%).

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije
Mirjana Rastija, stručni savjetnik

Pripremi za ispis