U Sloveniji vozila voze na biodizelsko gorivo od uljane repice

Ovaj pogon radi čitavu godinu, tj. otprilike 300 dana, a u zimskim mjesecima prerađuje se soja. To je uobičajeno jer se prerada uljarica odvija neprekidno 24 sata na dan, pa tako fond radnih dana iznosi 310-330 (rad u četiri smjene i vikendima). Vlasnik je ponosan na tehnologiju proizvodnje jer su uz stalne istraživanja i inovacije uspjeli proizvesti mnoštvo nusproizvoda koji na tržištu postižu dobru cijenu i za njih vlada veliki interes (npr: jedan od proizvoda je GLICEROL koji se koristi kao preventiva pojave ketoza kod muznih krava).

Ovo je jedini pogon u Europi koji ima ultrazvučnu tehnologiju (tehnologija je iz SAD-a). Sama proizvodnja sastoji se od dvije osnovne faze, mehaničke i kemijske faze. U mehaničkoj fazi nakon prijama sirovine, sama prerada počinje čišćenjem sjemena, njegovim usitnjavanjem zatim prešanjem, pa slijedi kondicioniranje usitnjenog materijala i prešanje.

U kemijskoj fazi odvija se proces esterifikacije.

U drugom dijelu ovog stručnog posjeta, prisustvovali smo žetvi pokusa uljne repice na gospodarstvu Goričan Franca iz mjesta Cirkovce. Do 26. lipnja u Hrvatskoj su usjevi uljane repice već požeti, a mi smo ovdje vidjeli 5 kultivara uljane repice(4 hibrida i jedna linijska sorta) koji su pri žetvi imali prosječno 6,9 % vlage u zrnu. U pokusu su dva kultivara bila zasijana sa nižom i višom normom sjetve, odnosno sa 45 zrna/m2 i 65 zrna/m2 prilikom sjetve. Ostali kultivari sijani su jednom normom od 65 zrna/m2. Prosječni prinos na ovoj parceli preračunat na 9% vlage zrna iznosio je 4 204 kg/ha, najviši prinos postignut je kultivarom PR46W09 (4 719 kg/ha) a najniži kultivarom PR46W10 (3322 kg/kg). Agrotehnika na pokusnoj parceli: pretkultura: pšenica; sjetva 28. kolovoza 2006. godine; gnojidba: kalijeva sol 60%, u količini 200 kg/ha, prihrana KAN–om 150 kg/ha; korišten insekticid Fastac 0,1 l/ha, žetva obavljena 26. lipnja 2007. godine.


(sortiment u pokusu i žetva pokusa)

Zahvaljujem djelatnicima Tvrtke «Pioneer sjeme» d.o.o. što su me pozvali na ovaj stručni posjet jer sam imala prigodu vidjeti kompletan proces proizvodnje biodizela.

Tatjana Međimurec, član radne skupine «uljana repica-biodizel» pri HZPSS-u

Pripremi za ispis