Stručna posjeta Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo svake godine zasniva kontrolno polje sjetvom sjemena iz partija koje se stavljaju u promet. Zbog pravila odabira partija sjemena u kontrolnom polju pojavljuju se, za većinu vrsta poljoprivrednog bilja, sve sorte koje se proizvode i dolaze na tržište u Hrvatskoj. Time je kontrolno polje jedinstveno mjesto gdje se može vidjeti gotovo cijeli sortiment poljoprivrednog bilja na jednom mjestu.

Osnovna namjena kontrolnog polja je kontrola ispravnosti deklariranja sortne pripadnosti sjemena te je sastavni dio nadzora sjemenske proizvodnje. Uz glavnu namjenu stanje na kontrolnim parcelama vrlo indikativno govori o kakvoći održavanja sorti i urednosti manipuliranja sa sjemenom od njegovog skidanja sa proizvodne površine, transporta, dorade do stavljanja u promet. Uz to pregled kontrolnog polja služi i za stjecanje predodžbe o stanju u sjemenarstvu kao i o raznovrsnosti ponude sortimenta kod pojedinih biljnih vrsta.

Na Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo dočekao nas je i bio nam domaćin pri razgledanju kontrolnih parcele kolega Hrvoje Đurkić, dipl. ing. agr. Kontrolno polje kukuruza sa veličinom parcela 10mx2,7m obuhvaća 331 uzorak hibrida različitih proizvođača sjemena uz 65 standardnih uzoraka hibrida svih Instituta i Sjemenskih kuća koje su zastupljeni u sjetvi u Republici Hrvatskoj. Obilaskom parcela i pregledom hibrida ustanovili smo da proizvodnja sjemena hibrida kukuruza različitih proizvođača u Hrvatskoj zadovoljava fenotipski karakteristike pojedinih hibrida koji su stvoreni u Institutima. Sjetva je bila 26. travnja i mogli smo uočiti da je oplodnja uglavnom završena kod gotovo svih hibrida od FAO 100 do 700.

U kontrolnom polju za linije hibrida kukuruza zasijano je 210 parcela koje služe za usporedbu praćenja čistoća linija koje su u sjemenskoj proizvodnji u nas. Nakon kratkog predaha i osvježenja u prostorijama Zavoda, te razgovora o kvaliteti proizvodnje sjemena, sve većeg broja proizvođača sjemena obišli smo i kontrolno polje soje koje obuhvaća 116 parcela gdje smo također mogli uočiti i dobru kvalitetu sjemenske proizvodnje soje različitih proizvođača sjemena u usporedbi sa osnovnim uzorkom sjemena.

Na kontrolnim poljima prije sjetve uzeti su uzorci tla za analizu te je gnojidba provedena na osnovu dobivenih rezultata, zaštitna sredstva su dobro djelovala te su parcele uredne i čiste od korova.

Iako je 18. srpanj u Osijeku proglašen sa dostignutih +41 stupanj za najtopliji grad u zemlji, zadovoljni smo stručnim posjetom Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Odsjek HZPSS Bjelovarsko-bilogorske županije,
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr. viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis