Bolje iskorištavanje organskog gnojiva

Cilj održane prezentacije je bio informirati poljoprivrednike da se u svom radu na farmi mogu koristiti preparati dobiveni iz crvene morske alge Lithothamnium calcaerum.

Preparat koji je prezentiran i njegova primjena je GLENOR KR +. Prvobitno je on bio razvijen kao fermentator prirodnog gnoja, ali se sve više koristi kao dodatak ishrani u stočarstvu, posebno u varijanti s dodatkom cinka i selena.
GLENOR KR + sa Zn i Se dodaje se u hranidbi 50 – 60 gr po životinji svakog dana i za vrijeme laktacije.
GLENOR KR + kao fermentator stajskog gnoja miješa se u odnosu 1,2 do 1,5 kg/m3 stajskog gnoja.

Sa ekoloških i ekonomskih stajališta osobine ovog proizvoda mogu se koristiti kao doprinos zdravlju životinja i boljim rezultatima uzgoja, popravljanju klime u stajama (muhe) i smanjenju oslobađanja amonijaka u samim stajama i skladišnim prostorima.
Ovo se može promatrati i kao dokaz za bolje vezivanje amonijaka za glinene minerale i površine algi već za vrijeme prolaska kroz probavni aparat preživača kao i za vrijeme skladištenja.
S obzirom da tako obrađeni tekući gnoj nije agresivan, za vrijeme dozvoljenog iznošenja mogu se tretirati poljoprivredne površine i kad nema kiše.
Proizvodi su registrirani za ekološku proizvodnju hrane u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i Sloveniji u skladu s direktivom EU CEE 2092/91.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
Josip Komljenović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis