Okrugli stol o stanju hrvatskog sektora voća i povrća i seminar „kako oblikovati budućnost Hrvatskog sektora voća“

Kroz seminar i Izvješće o istraživanju tržišta prisutne je vodio gospodin Jan Robbrecht – voditelj tima (slika gore).

Okruglom stolu je prisustvovalo dvadesetak osoba aktivnih u hrvatskom sektoru voća i povrća i to predstavnici: udruga proizvođača voća i povrća, HGK, Veletržnice, poduzeća koja proizvode i/ili trže voćem i povrćem; predstavnici Veleposlanstva i ostali gosti.

Uvodno je prezentirano izvješće o stanju hrvatskog sektora voća i povrća pod nazivom „Šanse povrtlarskog i voćarskog sektora u Hrvatskoj“, koje je po narudžbi nizozemskog Veleposlanstva izradila nizozemska konzultantska tvrtka DLV plant. Izvješće se temelji na informacijama dobivenim ispitivanjem hrvatskog tržišta, koje su dopunjene informacijama iz različitih značajnih izvora, kao što su prethodno provedeni projekti:

  • Projekt hrvatskog sektora povrća (PSO03/CR/1/91);
  • Projekt hrvatskog sektora voća (PPA05/CR/1/90).

Namjera izrade izvješća i održavanje tog okruglog stola jeste da se pomogne suradnja u voćarskoj i povrćarskoj proizvodnji, promicanje trgovine s Nizozemskom i modernizacija proizvodnje. Izvješće je više namijenjeno nizozemskim poduzećima iz poljoprivrednog sektora i uspostavljanju veza između nizozemskih i hrvatskih poduzeća te kako pretvoriti lokalne prijetnje, potrebe i razvoj u šanse za uspješnu suradnju s nizozemskim poduzećima.

Nakon okruglog stola održan je seminar „Kako oblikovati budućnost hrvatskog sektora voća“, koji je dio šireg projekta čiji je naziv „Poboljšanje institucionalne i komercijalne snage hrvatskog sektora voća“.

Cilj tog projekta je ojačanje konkurentnosti hrvatskog sektora hortikulture, posebice hrvatskog sektora voća te doprinosi pristupu Hrvatske Europskoj Uniji. Naglasak je na pomoći hrvatskom sektoru hortikulture i hrvatskoj Vladi da razviju tržišnu i proizvodnu strukturu za sektor voća, a prema zahtjevima i uredbama propisanima u regulativama Vijeća Europe br.2200/96 i 1432/2003.

Kroz te regulative EU je stvorila osnove za predstavljanje zajedničke politike glede proizvodnje i plasmana voća i povrća u njezinim zemljama članicama. Regulativa br. 2200/96 propisuje obvezatnu klasifikaciju za voće i povrće, koje se proizvodi i/ili stavlja na tržište u okviru EU i kao takva predstavlja prepreku za sve proizvode nezadovoljavajuće kvalitete.

Izvođač projekta je konzultantska kuća „Agriplan“, partner je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a izravni korisnik je Hrvatska voćarska zajednica. Vrijeme trajanja projekta: od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2007.  

Kroz četiri sata iscrpnog izlaganja stanja u hrvatskom voćarstvu, realne analize i predloženih rješenja, članovi Hrvatske voćarske zajednice, predstavnici MPŠVG-a, djelatnici HZPSS-a i ostali gosti dobili su detaljne informacije o potrebnim koracima restrukturiranja sektora voća, kao i prijedlozima Vladi RH oko prevelike stope od 22 % PDV-a, koja previše opterećuje sve koji se bave poslovima voćarstva.

Posebno je bilo interesantno spoznati važnost uredaba EU, koja traži vrlo striktno pridržavanje uredbi o kvaliteti i podrijetlu voća, koje se prodaje. Interesantno je da kvalitetu voća određuju i kontroliraju sami proizvođači voća, a ne da je ta kontrola nametnuta od strane države.

Sve ukazuje da sami proizvođači voća te trgovci, distributeri i svi koji se nalaze u tom sektoru, se moraju organizirati i utjecati na tzv. vlast.

Temeljem zaključaka seminara, glavni nositelj restrukturiranja sektora voća treba biti Hrvatska voćarska zajednica, koja bi trebala biti inicijator, nositelj i glavni organizator koraka ka promjenama.

Dopredsjednik HVZ-e gospodin F. Ivković se zahvalio na iscrpnoj analizi te konstatirao da su ovo temelji promjena u voćarskom sektoru.

U završnom dijelu seminara predavanje je održala mr sc. Lada Bičak sa stručnom temom, koja nažalost ove godine pokazuje izuzetnu važnost, a to je širenje bakterijske paleži po voćnjacima širom sjeverozapadne Hrvatske te mogućnostima preventive i zaštite. 

2007_06_26_7.jpg

Mr.sc. Lada Bičak i izlaganje o „Erwiniji“

Na kraju uime svih sudionika seminara riječi zahvale i podrške uputio je prisutnima savjetnik za poljoprivredu, očuvanje prirode i kakvoću hrane Kraljevine Nizozemske gospodin Oscar B.M. Meuffels, ističući da seminar nije rađen za njih, nego za sve nas te da te smjernice trebaju pomoći Hrvatskoj da što prije savlada organizacijske probleme, sa željom da skoroj budućnosti radimo i surađujemo zajedno kao prijatelji u sklopu Europske unije.

Odsjek HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije,
Georg Gal, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Ured ravnatelja HZPSS-a,
Višnja Šimunović, načelnica Odjela

Pripremi za ispis