Radovi na njivi u veljači

Snježni pokrivač prekrio je polja i svojom niskom vodljivošću efikasno štiti usjeve od niskih zimskih temperatura koje su ispod snijega 3 do 8oC više nego temperature vanjske atmosfere. Ako se snježni pokrivač dugo zadrži, mogu se razviti gljivične bolesti te intoksikacija izazvana akumulacijom CO2 i proizvodima disanja. Na površini snijega može se stvoriti ledena kora štetna za ozimine zbog iscrpljivanja zaliha kisika. Treba je razbijati prolaženjem traktorima s oruđima ili bez njih.

U veljači će zatopljenje omogućiti kretanje vegetacije. To je vrijeme kada svakako treba obaviti prihranu ozimina. Dušičnim gnojivom, KAN-om (27 % N), sa 100-200 kg/ha, ovisno o stanju usjeva, pospješuje se nastavak rasta uljane repice i nastavak busanja ozimih žitarica. Ako je u jesen bila smanjena osnovna ili startna gnojidba prvu prihranu treba obaviti s NPK 20:10:10 ili NPK 15:15:15. Prihranu najprije valja obaviti na parcelama koje su u depresijama da bi se prihrana obavila dok je tlo još smrznuto jer je nakon odmrzavanja u takve parcele gotovo nemoguće ući mehanizacijom.

Ne smiju se zanemariti ni aktivnosti na livadama i pašnjacima, gdje treba obaviti prihranu, drljanje i eventualno valjanje. Travnjake treba gnojiti nakon topljenja snijega, na početku kretanja vegetacije. Prvom prihranom podmiruju se potrebe travnjaka za N, P i K, i to sa 300-400 kg/ha NPK 8:26:26 i 100-150 kg/ha KAN-a. Drljanje je neizostavna agrotehnička mjera na travnjaku kojom se prozračuje površinski sloj tla travnjaka čime dodana gnojiva prodiru u tlo lakše i potpunije. Drljanjem se poravnavaju krtičnjaci, mravinjaci, balega i ostale neravnine te potiče regeneracija novih izboja iz buseva trava. Drljanje treba obaviti lakšim drljačama, a ne teškim s dugim i oštrim klinovima, koji bi oštetili ili počupali biljke, osobito one s plitkim korjenovim sustavom. Drljanje ne valja obavljati po mokrom ni iznimno suhom tlu. Na mladim travnjacima koji su zasijani prošle godine, ako je došlo do nadizanja busenova trava zbog smrzavanja i odmrzavanja tla, poželjno je obaviti valjanje da bi se ponovno uspostavio prisniji kontakt korjenova sustava i tla.

Tijekom zime poljoprivrednici, uz odmor od uobičajenih poljoprivrednih radova na polju, promišljaju kako si pomoći da bi u poljoprivrednoj proizvodnji bili što učinkovitiji uz što veću zaradu. Valja iskoristiti sve mogućnosti koje se pružaju za što rentabilniju i profitabilniju proizvodnju. Upisom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava stekli su se uvjeti za ostvarivanje potpore proizvodnji ako se zadovolje minimalno poticane količine, no ne smije se zaboraviti podnijeti zahtjev za određeni poticaj u propisanom roku. Učlanjenjem u postojeću udrugu ili osnivanjem udruge proizvođača izmjenjuju se iskustva u radu i pronalaze mogućnosti kako proizvode plasirati ili nabaviti repromaterijal.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis