Radovi na njivi u siječnju

Loši vremenski uvjeti tijekom jeseni onemogućili su većinu poljoprivrednika da obave osnovnu obradu, oranje uz gnojidbu stajskim i mineralnim gnojem. Oni poljoprivrednici koji do sada to nisu napravili neka iskoriste priliku kada tlo nije smrznuto da izoru zimsku brazdu, koja je svakako bolja od oranja pred sjetvu jarina. Prije oranja izvezite stajski gnoj ako ga imate i primijenite osnovnu mineralnu gnojidbu NPK hranivima, gdje je udio P i K postotno veći nego N, na primjer NPK 7-20-30, NPK 10-30-20 ili NPK 8-26-26, i to od 500 do 700 kg/ha, tj. prema visini željenog prinosa iduće kulture i postojećem stanju hraniva u tlu.

Brižni ratari zasigurno neće propustiti kontrolirati plodove svoga rada iz protekle godine, koje su uskladištili na svome gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva ili za naknadnu prodaju. Treba provjeriti tavane, podrume, koševe, trapove i skladišta da bi se svaka nepoželjna pojava pravovremeno otklonila. Treba posebice obratiti pozornost na štetnike među uskladištenim žitaricama te na propadanje gomoljača u podrumima i trapovima. U žitaricama mora se pribjeći kemijskom suzbijanju štetnika, a iz gomoljača je najbolje izuzeti propale biljke.

Tijekom zimskih mjeseci valja poraditi i na svom stručnom usavršavanju, pročitati koju stručnu knjigu, brošura ili katalog. Trebalo bi posjećivati i stručna predavanja koja se organiziraju. Poželjno je uspostaviti suradnju s osobama koje u određenom trenutku mogu poljoprivrednom gospodarstvu pomoći. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) djeluje preko svojih Odsjeka i Ispostava u svim županijama i savjetodavci su na usluzi svim poljoprivrednicima koji im se obrate. Bitno je da svaki poljoprivrednik poznaje svoje savjetodavce, onoga savjetodavca koji mu je najbliži, koji će mu izdati mišljenje, pomoći oko upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i sl. Ostale savjetodavce valja poznavati da bi im se mogli obratiti kada imate potrebu riješiti određeni specijalistički problem u proizvodnji, a Vaš najbliži savjetodavac nije specijalist za to područje.  Savjetodavcima možete predložiti da održe ili organiziraju predavanje o temi koja Vas zanima. Kod savjetodavaca HZPSS-a možete kupiti mape s brošuricama i letcima iz proizvodnje kojom se Vi bavite. Autori su tekstova savjetnici specijalisti za područja koja su obrađivali, a pisali su na način prihvatljiv poljoprivrednicima.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis