Obavijest proizvođačima breskve i nektarine !

15.03.2017.

Na sortama breskve i nektarine gdje je došlo do otvaranja pupa preporuka je izvršiti preventivnu zaštitu protiv gljivice uzročnika kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans) prije najavljenih oborina fungicidima Difcor, Agro, Ziram 76 WG, Chromodin S 65, Nativo 75 WG, Delan 700 WG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Poštivati Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

                                                                                                                Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr