Tag: FADN

Održana FADN radionica za prikupljanje podataka

FADN istraživanjem za računovodstvenu 2013. bilo je planirano prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku od 1343 poljoprivrednih gospodarstava (PG-a), a prikupljeni su podaci s 1283 PG-a, što predstavlja 96%-tnu realizaciju plana. Od daljnjeg sudjelovanja u istraživanju iz određenih razloga odustalo je svega 4% uključenih PG-a.

Glavni cilj i svrha ove radionice bili su: osvrt na podatke i rezultate ovogodišnjeg istraživanja s posebnim naglaskom na probleme s kojima su se prikupljači susretali prilikom prikupljanja podataka, prijedlozi otklanjanja istih, te upoznavanje sa planom provedbe FADN istraživanja za računovodstvenu 2014. Također, prikupljačima su predstavljene izmjene u FADN web aplikaciji koje su prije svega rezultat zahjeva novog sadržaja FADN istraživanja, u skladu s Uredbom Europske komisije 385/2012.

Prvi je dan radni program započeo pozdravom i uvodnim riječima Kristijana Jelakovića, načelnika Samostalnog odjela za FADN. Do večernjih sati prezentirano je nekoliko tema, uz aktivno sudjelovanje svih prisutnih i brojne zanimljive i konstruktivne rasprave, ali i iznošenje problema s kojima se djelatnici susreću u svakodnevnom radu.

Drugi dan radionice bio je namijenjen pripremama za FADN istraživanje za 2014. računovodstvenu godinu, pri čemu su prezentirane izmjene u FADN web aplikaciji. Veći dio sudionika radionice i tu se uključio svojim prijedlozima poboljšanja aplikacije, od kojih će većina biti usvojena. Nakon toga uslijedila je i praktična vježba koja je također rezultirala nekim korisnim idejama u daljnjem provođenju istraživanja.

Drugog dana radionice sudionike je obišao i obratio im se Hrvoje Horvat, ravnatelj Savjetodavne službe. U svom obraćanju ravnatelj je posebno istakao viziju, misiju i ciljeve Službe u narednom razdoblju, te se osvrnuo na aktivnosti bitne za budućnost Službe.

Sudeći po popunjenim obrascima za ocjenjivanje radionice, mišljenje je većine sudionika da je radionica bila vrlo uspješna, dobro odrađena i korisna, a djelatnici Samostalnog odjela za FADN zadovoljni su aktivnim sudjelovanjem savjetnika na radionici i brojnim konstruktivnim prijedlozima za poboljšanje kvalitete prikupljenih podataka.

 

Mirela Matičević, dipl. ing. agr.
rukovoditelj odsjeka

Vijest

Održano predstavljanje projekta – Daljni razvoj hrvatskog (pilot) FADN sustava

Predstavljanju projekta prisustvovali su, među ostalima, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, PSS-a, Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Državnog zavoda za statistiku, kao i gđa. Anne Delforge-Delbrouck, djelatnica odjela DG-AGRI Europske komisije. Prisutne su pozdravili prof. dr. sc. Vesna Gantner, pomoćnica ministra, mr. sc. Marina Mikšić, ravnateljica PSS-a i g. Richard Massa, voditelj Odjela za provedbu projekata Delegacije EU u RH, a nakon toga prezentiran je dosadašnji razvoj FADN sustava u RH, te aktivnosti i planirani ciljevi ovog projekta.

Projekt zajednički provode Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo hrane, poljoprivrede i zaštite potrošača SR Njemačke, a u provedbi s hrvatske strane kao partner sudjeluje i Samostalni odjel za FADN Poljoprivredne savjetodavne službe.

Ciljevi ovog projekta s proračunom od 222.222 eura su poboljšanje kvalitete podataka dobivenih putem hrvatske poljoprivredne statistike, kao i daljnji razvoj hrvatskog Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) u skladu sa zahtjevima Europske unije.

Očekivani rezultati ovog projekta su procjena postojećeg FADN sustava te unapređenje provedbe pojedinih faza godišnjeg FADN istraživanja. Uspješna provedba projekta rezultirat će poboljšanjem kapaciteta svih sudionika u projektu za punu implementaciju FADN sustava i njegovo usklađivanje sa zahtjevima Europske unije.

 

Mirela Matičević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Održana 19. Pacioli radionica

Na radionici se okupilo 40-ak stručnjaka, uglavnom istraživača iz europskih agroekonomskih instituta, ali i SAD-a i Kanade. Hrvatski FADN predstavljala je sedmeročlana delegacija u sastavu: predstojnica HPK Željka Gudelj-Velaga, Marina Mikšić, Kristijan Jelaković, Mirela Matičević i Dalibor Fotak iz Odjela za Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) HPK, te Jasna Mikulecky i Gezim Ramqaj iz Uprave za poljoprivrednu politiku i međunarodnu suradnju MPRRR-a, kao predstavnici institucije koja ima koordinativnu ulogu u uspostavi FADN sustava u RH.

Glavne teme ovogodišnje Pacioli radionice bile su koncentrirane na inovacije u upravljanju i korištenju mikroekonomskih baza podataka. Radionicu je otvorio g. Andres Oopkaup, zamjenik državnog tajnika estonskog Ministarstva poljoprivrede, a vodio g. Hans Vrolijk iz Nizozemskog agroekonomskog instituta (LEI), glavni organizator radionice. Održane prezentacije uglavnom su se ticale analize statističkih podataka prikupljenih FADN-om, ali i drugim istraživanjima, kao i primjene tih podataka u savjetovanju poljoprivrednika. Nekoliko je puta također spomenuta nama posebno interesantna ideja o korištenju svih raspoloživih baza podataka u državi (službena statistika, Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, baza Agencije za plaćanje i sl.) pri prikupljanju podataka za FADN istraživanje, a raspravljalo se i kako se nositi s nužnim rezovima  proračuna za FADN. Možda najvažnija prezentacija za hrvatsku delegaciju bila je prezentacija g. Bernda Kuepkera iz Europske komisije, jedinice DG AGRI, u kojoj su predstavljene nadolazeće izmjene u obimu podataka koji se prikupljaju FADN istraživanjem, a koje stupaju na snagu već od FADN istraživanja 2014. (za računovodstvenu 2013. godinu).

Est_Pacioli_workshop.jpg

Ipak najzanimljiviji dio radionice za većinu sudionika bio je stručni izlet drugog dana radionice. U sklopu izleta posjetili smo govedarsku farmu u okolici Tallinna. To je, kako nam je rečeno, za estonske prilike farma srednje veličine, sa šestero zaposlenih djelatnika, sa 40 mliječnih i 90 tovnih goveda različitih pasmina i 450 ha obradivih površina (100 ha vlastitih, 350 ha u najmu) na kojima se proizvodi voluminozna i koncentrirana krma za goveda. U sklopu farme nalazi se i mali pogon za proizvodnju sira gdje farmer od nepasteriziranog (!!) mlijeka proizvodi četiri vrste sira kojega plasira na tržnice i supermarkete obližnjeg Tallinna. Bitno je napomenuti da farmer s plasmanom uopće nema problema, štoviše, budući da ne može zadovoljiti potražnju tržišta za svojim proizvodima, u planu ima proširenje proizvodnje u narednih nekoliko godina.

Est_Pacioli_farm.jpg

U Zagreb smo se vratili prepuni dojmova i novih iskustava, ali i s osjećajem da je hrvatski FADN još daleko od većine istraživanja predstavljenih na radionici.

                                                                                                             

                      Mirela Matičević, dipl. ing. agr.
                                                           stručna savjetnica
                                                                                                              Odjel za FADN
                                                                                                             

 

Vijest

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u Republici Hrvatskoj

Ovaj sustav služi kao jedan od najvažnijih alata pomoću kojeg se prati ekonomski položaj poljoprivrednih gospodarstava s kojih se prikupljaju podaci.

Ekonomski položaj poljoprivrednih gospodarstava važna je odrednica pri donošenju i provođenju mjera agrarne politike. Sustav FADN je stoga učinkovit za potrebe nacionalnih mjera te mjera Zajedničke agrarne politike za zemlje EU-a.

Sustav je u zemljama Europske unije utemeljen još 1965. godine te je njegovo provođenje obveza svih sadašnjih i budućih država članica EU-a.

Glavni ciljevi Sustava jesu:

  • sustavno praćenje i vrednovanje proizvodnih, ekonomskih i financijskih rezultata komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava,
  • utvrđivanje i analiza njihove ekonomske veličine i razine dohotka.

Služba za provedbu FADN-a u RH ustrojena je u sklopu Hrvatskog Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu. U sklopu provedbe sustava, HZPSS je u 2008. godini otpočeo s pilot projektom. Kada se prikupe ekonomski podaci s poljoprivrednih gospodarstava oni se unose u računalni program te se obrađuju. Nakon obrade svih unesenih podataka izrađuju se izvješća.

Izvješća se u sustavu FADN izrađuju za potrebe tri grupe korisnika:

  1. Izvješće za poljoprivredna gospodarstva

Ova se izvješća daju gospodarstvima koja su sudjelovala u FADN anketi. Izvješća za potrebe poljoprivrednih gospodarstava sadrže podatke o ekonomskoj sferi poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Na ovaj će se način gospodarstva u uzorku moći uspoređivati sa sličnim gospodarstvima po veličini i vrsti proizvodnje te sa sličnim gospodarstvima u drugim zemljama članicama EU-a.

  1. Zbirno izvješće za potrebe nacionalne agrarne politike

Ova se izvješća prikazuju kao zbirna. Dakle svi podaci se prikazuju prema usporedivim skupinama. U skupnim se izvješćima ne nalaze pojedinačni podaci o poljoprivrednim gospodarstvima koja su dala podatke o svom poslovanju.

  1. Zbirno izvješće za potrebe Zajedničke agrarne politike EU-a

Ova su izvješća također zbirna i služe za potrebe kreiranja mjera i provođenja Zajedničke agrarne politike na razini EU-a.

Kao što je već rečeno Sustav se temelji na prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s poljoprivrednih gospodarstava svrstanih u skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Prikupljanje ovih podataka na odabranom uzorku PG-a obavljaju osposobljeni djelatnici HZPSS-a.

Sudjelovanje poljoprivrednika u istraživanju potpuno je dobrovoljno, a njima je zajamčena povjerljivost, sigurnost i zaštita prikupljenih podataka.

Poljoprivredna gospodarstva koja sudjeluju u sustavu vide svoj interes u dobivanju povratnih informacija o vlastitom poslovanju. Analizom ovih podataka mogu se dobiti vrijedne ekonomsko-financijske informacije o vlastitom poslovanju te je moguća usporedba s gospodarstvima koja su slična prema tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini.

Upravo ova činjenica je razlog što u svim zemljama u EU poljoprivrednici vrlo rado pristaju na sudjelovanje u FADN istraživanjima.

Ako želite saznati nešto više o FADN sustavu, posjetite naše web stranice www.fadn.hr, pošaljite nam upit na fadn@fadn.hr.

Robert Črep, dipl. inž. agr, viši stručni savjetnik za agroekonomiku
Područni odjel HZPSS-a Zagrebačke županije