Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u Republici Hrvatskoj

Ovaj sustav služi kao jedan od najvažnijih alata pomoću kojeg se prati ekonomski položaj poljoprivrednih gospodarstava s kojih se prikupljaju podaci.

Ekonomski položaj poljoprivrednih gospodarstava važna je odrednica pri donošenju i provođenju mjera agrarne politike. Sustav FADN je stoga učinkovit za potrebe nacionalnih mjera te mjera Zajedničke agrarne politike za zemlje EU-a.

Sustav je u zemljama Europske unije utemeljen još 1965. godine te je njegovo provođenje obveza svih sadašnjih i budućih država članica EU-a.

Glavni ciljevi Sustava jesu:

  • sustavno praćenje i vrednovanje proizvodnih, ekonomskih i financijskih rezultata komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava,
  • utvrđivanje i analiza njihove ekonomske veličine i razine dohotka.

Služba za provedbu FADN-a u RH ustrojena je u sklopu Hrvatskog Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu. U sklopu provedbe sustava, HZPSS je u 2008. godini otpočeo s pilot projektom. Kada se prikupe ekonomski podaci s poljoprivrednih gospodarstava oni se unose u računalni program te se obrađuju. Nakon obrade svih unesenih podataka izrađuju se izvješća.

Izvješća se u sustavu FADN izrađuju za potrebe tri grupe korisnika:

  1. Izvješće za poljoprivredna gospodarstva

Ova se izvješća daju gospodarstvima koja su sudjelovala u FADN anketi. Izvješća za potrebe poljoprivrednih gospodarstava sadrže podatke o ekonomskoj sferi poslovanja poljoprivrednih gospodarstava. Na ovaj će se način gospodarstva u uzorku moći uspoređivati sa sličnim gospodarstvima po veličini i vrsti proizvodnje te sa sličnim gospodarstvima u drugim zemljama članicama EU-a.

  1. Zbirno izvješće za potrebe nacionalne agrarne politike

Ova se izvješća prikazuju kao zbirna. Dakle svi podaci se prikazuju prema usporedivim skupinama. U skupnim se izvješćima ne nalaze pojedinačni podaci o poljoprivrednim gospodarstvima koja su dala podatke o svom poslovanju.

  1. Zbirno izvješće za potrebe Zajedničke agrarne politike EU-a

Ova su izvješća također zbirna i služe za potrebe kreiranja mjera i provođenja Zajedničke agrarne politike na razini EU-a.

Kao što je već rečeno Sustav se temelji na prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s poljoprivrednih gospodarstava svrstanih u skupine s obzirom na veličinu, vrstu proizvodnje i regiju. Prikupljanje ovih podataka na odabranom uzorku PG-a obavljaju osposobljeni djelatnici HZPSS-a.

Sudjelovanje poljoprivrednika u istraživanju potpuno je dobrovoljno, a njima je zajamčena povjerljivost, sigurnost i zaštita prikupljenih podataka.

Poljoprivredna gospodarstva koja sudjeluju u sustavu vide svoj interes u dobivanju povratnih informacija o vlastitom poslovanju. Analizom ovih podataka mogu se dobiti vrijedne ekonomsko-financijske informacije o vlastitom poslovanju te je moguća usporedba s gospodarstvima koja su slična prema tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini.

Upravo ova činjenica je razlog što u svim zemljama u EU poljoprivrednici vrlo rado pristaju na sudjelovanje u FADN istraživanjima.

Ako želite saznati nešto više o FADN sustavu, posjetite naše web stranice www.fadn.hr, pošaljite nam upit na fadn@fadn.hr.

Robert Črep, dipl. inž. agr, viši stručni savjetnik za agroekonomiku
Područni odjel HZPSS-a Zagrebačke županije

Pripremi za ispis