Održana FADN radionica za prikupljanje podataka

FADN istraživanjem za računovodstvenu 2013. bilo je planirano prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku od 1343 poljoprivrednih gospodarstava (PG-a), a prikupljeni su podaci s 1283 PG-a, što predstavlja 96%-tnu realizaciju plana. Od daljnjeg sudjelovanja u istraživanju iz određenih razloga odustalo je svega 4% uključenih PG-a.

Glavni cilj i svrha ove radionice bili su: osvrt na podatke i rezultate ovogodišnjeg istraživanja s posebnim naglaskom na probleme s kojima su se prikupljači susretali prilikom prikupljanja podataka, prijedlozi otklanjanja istih, te upoznavanje sa planom provedbe FADN istraživanja za računovodstvenu 2014. Također, prikupljačima su predstavljene izmjene u FADN web aplikaciji koje su prije svega rezultat zahjeva novog sadržaja FADN istraživanja, u skladu s Uredbom Europske komisije 385/2012.

Prvi je dan radni program započeo pozdravom i uvodnim riječima Kristijana Jelakovića, načelnika Samostalnog odjela za FADN. Do večernjih sati prezentirano je nekoliko tema, uz aktivno sudjelovanje svih prisutnih i brojne zanimljive i konstruktivne rasprave, ali i iznošenje problema s kojima se djelatnici susreću u svakodnevnom radu.

Drugi dan radionice bio je namijenjen pripremama za FADN istraživanje za 2014. računovodstvenu godinu, pri čemu su prezentirane izmjene u FADN web aplikaciji. Veći dio sudionika radionice i tu se uključio svojim prijedlozima poboljšanja aplikacije, od kojih će većina biti usvojena. Nakon toga uslijedila je i praktična vježba koja je također rezultirala nekim korisnim idejama u daljnjem provođenju istraživanja.

Drugog dana radionice sudionike je obišao i obratio im se Hrvoje Horvat, ravnatelj Savjetodavne službe. U svom obraćanju ravnatelj je posebno istakao viziju, misiju i ciljeve Službe u narednom razdoblju, te se osvrnuo na aktivnosti bitne za budućnost Službe.

Sudeći po popunjenim obrascima za ocjenjivanje radionice, mišljenje je većine sudionika da je radionica bila vrlo uspješna, dobro odrađena i korisna, a djelatnici Samostalnog odjela za FADN zadovoljni su aktivnim sudjelovanjem savjetnika na radionici i brojnim konstruktivnim prijedlozima za poboljšanje kvalitete prikupljenih podataka.

 

Mirela Matičević, dipl. ing. agr.
rukovoditelj odsjeka

Pripremi za ispis