Stručno vijeće

Zahtjevi koji su stavljeni pred Republiku Hrvatsku ulaskom u EU imali su uzročno – posljedičnu vezu i na samu poljoprivredu, njezin položaj, razvijenost, samodostatnost i konkurentnost obzirom na veličinu tržišta EU (500 milijuna žitelja).

U proteklom razdoblju od 26 godina dolazilo je do organizacijskih i statusnih promjena koje su službu usmjeravale ka što većem stručnom napretku i plodonosnijem infiltriranju u poljodjelstvo Hrvatske.

Novi izazovi te novo okruženje koji su pred hrvatskom poljoprivredom, bili su poticaj da se u organizacijskoj shemi Savjetodavne službe konačno priđe ustroju Stručnog vijeća koje je statutarno bilo omogućeno od samih početaka službe.

Na godišnjem seminaru Savjetodavne službe koje je održano u Termama Tuhelj 18. travnja 2017. utemeljeno je Stručno vijeće na konstituirajućoj sjednici, koje čine kolegice i kolege znanstvenici i stručnjaci iz poljoprivrede, šumarstva, veterine i prehrambene industrije.

Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Savjetodavne službe ukazuje se na djelokrug rada članova vijeća koji će svojim znanstveno - stručnim znanjem i iskustvom pridonijeti:

 1. tehnološko-tehničkom unapređenju poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu, šumarstvu, drvno-prerađivačkoj djelatnosti, veterinarstvu i prehrambenoj djelatnosti,
 2. konkurentnosti u poljoprivrednim i ribarskim te dopunskim djelatnostima na gospodarstvu,
 3. prikazu novih tehnologija i tehnika te način gospodarenja i prijenosa znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, veterinarstva i prehrambene industrije,
 4. gospodarenju šumama šumoposjednika, organiziranju stručnih edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za šumoposjednike, vođenju evidencija o šumama šumoposjednika,
 5. shemi razvojnih planova, investicijskih programa, poslovnih planova, planova upravljanja gospodarstvom, programa razvoja seoskih prostora, analize, studije i dr.
 6. promicanju znanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, pružanju stručnih savjeta i tehničke pomoći korisnicima u provedbi mjera ruralnog razvoja i prehrambene tehnologije,
 7. sudjelovanju u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora te otoka i
 8. razvoju ostalih znanstveno-stručnih savjeta koji će doprinijeti razvoju i napretku hrvatskog sela.

Imenovani članovi Stručnog vijeća Savjetodavne službe;

 1. akademik Ferdo Bašić - predsjednik vijeća
 2. akademik Željko Cvetnić
 3. akademik Frane Tomić
 4. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
 5. prof.dr.sc. Damir Ježek
 6. prof.dr.sc. Mladen Jurišić
 7. prof.dr.sc. Ante Kolega
 8. prof.dr.sc. Ivo Miljković
 9. prof.dr.sc. Boro Mioč
 10. prof.dr.sc.  Anđelko Opačak
 11. prof.dr.sc. Stjepan Plijestić
 12. prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
 13. dr.sc. Davorin Hrsto – tajnik vijeća
 14. dr.sc. Ivan Katalinić
 15. Stipo Velić dipl. ing.
 16. Ivan Krajačić dipl. ing.
 17. Zoran Sabljarić dipl. ing.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr