Obavijest vinogradarima!

12.07.2018.

Pozivamo vinogradare na stručno predavanje o Zlatnoj žutici vinove loze, kako bi se upoznali sa simptomima bolesti, načinu zaraze i epidemiologiji. Vinogradari će biti upoznati  i sa novom Naredbom o poduzimanju mjera za spriječavanje širenja i suzbijanja žutice vinove loze ( NN 48/18), čiji su obveznici provođenja.

Predavanja o Zlatnoj žutici vinove loze:

13.07.2018 u 11 h, u Medulinu ( Dvorana 3 MC, u centru Medulina)

 16.07.2018 u 13 h, u Pazinu ( Vijećnica Grada Pazina)

                                                                               dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić
e-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr