Obavijest vinogradarima

Vinogradar zadužuje onoliko pratećih dokumenata koliko procjeni da će imati kupaca. Svakom kupcu grožđa, vinogradar ispisuje prateći dokument u 3 primjerka. Jedan primjerak daje kupcu, drugi zadržava, a treći vraća u Agenciju za plaćanja. Prateći dokumenti su označeni referentnim brojevima i koliko dokumenata vinogradar zaduži toliko će ih morati i vratiti.

Prateće dokumente u Agenciji može zatražiti isključivo nositelj OPG–a ili njegov opunomoćenik, koji mora imati ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika. Prateće dokumente Agencija ne naplaćuje.

Regionalna Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Zagrebačku županiju i vinogorje Plešivica nalazi se u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 70; telefon: 01/6298-190. 

Obrazac punomoći i sve dodatne informacije možete dobiti u uredima Poljoprivredne savjetodavne službe.

Prilog: Obrazac punomoći 

Nataša Puhelek Puština, dipl. ing. agr,
stručni savjetnik

Pripremi za ispis