Obavijest proizvođačima češnjaka!

10.10.2018.

Sredinom listopada optimalno je vrijeme sadnje jesenskog češnjaka i luka te se nakon sadnje može provesti zaštita protiv jednogodišnjih korova (travnih i širokolisnih) koji niču u jesen zajedno s kulturom.

Zaštita od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova može se provesti primjenom jednog od herbicida: Stomp 330E, Stomp Aqua, Filon 80 EC, Challenge 600, Lentagran 45 WP.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                           Vesna Bradić, dipl.ing.
Vesna.Bradic@avjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr