Obavijest vinogradarima

Na području Karlovačke županije je u posljednjih desetak dana palo između 40 i 50 l/m2.

U ovom tjednu očekuje se prestanak oborina i pretežito sunčano vrijeme. Potrebno je nastaviti s zaštitom vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive plijesni (Bortrytis cynerea).

Za zaštitu od plamenjače dozvoljeni su: Mikal premium F, Mikal flach, Orvego, Pergado F, Fantic F, Zorvec vinabel i drugi.

Za zaštitu od pepelnice dozvoljeni su: Nativo 75 WG, Stroby DF, Talendo, Topas 100 EC, Vivando SC, Domark 40 ME, Difcor, Zato 50 WG i dr.

Za zaštitu od sive plijesni dozvoljeni su: Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Teldor SC 500

Po završetku cvatnje treba provesti prvo tretiranje protiv američkog cvrčka kao vektora zlatne žutice vinove loze – tretiranje insekticidima u vrijeme cvatnje nije dozvoljeno.

Svi posjednici vinove loze dužni su pratitit pojavu američkog cvrčka u svojim nasadima putem žutih ploča koje se postavljaju na srednju armaturnu mrežu.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka su:

Direkt green, Flipper, Mavrik flo, Sivanto prime, Kristant EC, Cytrin max, Abanto, Pyregard, Asset five, Sumialfa 5FL, Decis 2,5 EC

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

 Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis