Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Karlovačke županije u zadnjih desetak dana je pala velika količina padalina što je prouzročilo sekundarne infekcije čađave krastavosti (Venturia ineaqualis).

U idućem razdoblju se očekuje stabilnije vrijeme s višim temperaturama i manjim količinama oborina. Preporuča se prije očekivanih oborina obaviti tretiranja kontaktnim preparatima kao što su: Polyram DF, Alcoban, Ditoflo 700, Dynamo i sl.

Za pepelnicu su dozvoljeni preparati na bazi sumpora: Thiovit Jetm Brimflo, Cosavet DT, Microthiol special disperse, Cromosul 80 i dr.

Jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) suzbijamo s: Delegate 250 WG, Coragen 20 SC, Voliam, Mimic i dr.

Lisne uši u voćnjacima suzbijamo Mospilan 20 SG.

U nasadima u kokjima je primijećena prisutnost kruškine buhe (Psilla pyri) potrebno je provesti tretiranja s : Verimec 018 EC, Apache, Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis