Obavijest proizvođačima kupusnjača

Počinju pripreme kao i sam postupak presađivanja  kasnih kupusnjača (kupus, karfiol, brokula i dr). Osigurati visoke prinose moguće je postići: poštivanjem plodoreda, pravilnom pripremom tla, optimalnom gnojidbom po preporukama nakon obavljene kemijske analize tla te odgovarajućom zaštitu protiv korova, biljnih bolesti i štetnika.

Sam izbor herbicida ovisi o sastavu korova na odabranim parcelama. Ukoliko na parceli postoji problem sa višegodišnjim korovima tada je potrebno „ očistiti“ parcelu prije presađivanja.

Za suzbijanje korova u kupusnjačama  dozvolu imaju neki od slijedećih herbicida:

Napropamid:  Devrinol 45 FL ( jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin:

Stomp aqua,* (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC,Pendus 330 EC, (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača kod suše unijeti plitko u tlo)

Metazaklor:  Butisan S , Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kineski kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP ( jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 ( jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra ( jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj, bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

*Krajnji rok za primjenu zaliha 27.08.2024.

Za suzbijanje  nekih od zemljišnih štetnika u kupusu na otvorenom dozvolu imaju:

Force Evo, Trika expert, Diastar  maxi, Columbo 0,8 MG, Lebron 0,5  G ( posljednja dva registrirana i za suzbijanje kupusne muhe). Sredstva se primjenjuju tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine.

Jedan od prvih problema nakon presađivanja  stvaraju kupusni buhači (Phyllotreta spp.) pa je potrebno  vršiti preglede i po  potrebi provoditi tretiranje neki od slijedećih insekticida:

Cythrin max, Decis 100EC , Decis 2,5 EC, Karis CS,  Mospilan 20SG ( kornjaši) i dr.

Tijekom vegetacije veliki problem predstavlja   kupusni moljca (Plutella xylostella), lisne ušiji, stjenice, tripsi ,kupusne sovice , kupusni bijelac, kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Neki od gore navedenih insekticida imaju dozvole i za suzbijanje nekih od navedenih štetnika.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) te trulež korijena (Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka: Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Infinito, Difcor, Score ,Signum, i dr.

Izvršiti i pregled ranog kupusa, gdje je uočena jača pojava lisnih ušiju, na nekim parcelama kupusni štitasti moljac te let leptira kupusnog bijelca.

Kišno vrijeme pogoduje razvoju bolesti tako da treba obaviti tretiranje protiv bolesti. Pri odabiru sredstva voditi računa o karencama s obzirom na rokove berbe.

Promjenjivo vrijeme dovodi i do pojave tuče. U slučaju pojave ove vremenske nepogode obavezno provesti tretiranje nekim od biostimulatora čim to omoguće vremenske prilike te primijeniti neki od pripravaka na bazi bakra vodiči računa o karenci.

Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.                                                                                                                                       

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis