Obavijest proizvođačima plodovitog povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi . Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute,plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Ako se unose prirodni neprijatelji u zaštićeni prostor za suzbijanje štetnika, potrebno je voditi brigu o korištenom insekticidu obzirom na broj dana koji mora proći prije unosa predatora.

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,PIRIMOR 50 WG,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,DEMETRINA 25 EC  ,ASSET FIVE,NEEMAZAL-T/S,DELTAGRI,FLIPPER ,AZATIN EC,LASER,VOLIAM TARGO,REQUIEM PRIME,EXALT 25 SC,SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,MOSPILAN 20 SG,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,DEMETRINA 25 EC,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER,AZATIN EC,KRAFT 18 EC,LASER,PROMANAL NEU,VOLIAM TARGO,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SP,ASSET FIVE,NEEMAZAL-T/S,GRIAL,REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (rajčica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Krastavac u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S  ,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER,AZATIN EC,SIVANTO PRIME (krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

 

Upućujem na novi  Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022): obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine, te dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača-ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis