Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo kako je nakon oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače.

Nasade  luka  potrebno je zaštiti od  uročnika bolesti plamenjačePeronospora destructor) i primijeniti jedan od preparata: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Fungicidima u luku  dodati okvašivač.

Rane nasade krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida: Cuprablau Z 35 WG, Champion WG 50, Nordox 75 WG, Zignal super, Ranman Top, Proxanil 450 SC, Revus SC, Zakeo, Zafrta.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

Pripremi za ispis