Obavijest voćarima

U intenzivnim nasadima jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) čije su primarne  infekcije zabilježene  i preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF (dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.)

U voćnjacima jabuka  gdje ima  simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience koja ima dozvolu i djelovanje protiv krastavosti.

U nasadima višnjama i trešnjama  preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) primijeniti Luna experience (dva puta u sezoni i K 7 dana).

Protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) primijeniti Mospilan 20 SP  ili Mospilan 20 SG (karenca 14 dana), ili sredstva na bazi deltametrina: Rotor super, Decis 100 EC, Demetrina 25 EC, Scatto ( karenca 7 dana ). Navedeni pripravci mogu se primijeniti jednom u vegetaciji.

Proizvođače  šljiva, savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nakon obilnih oborina i primijeniti:  Captan WP 50 ili Kastor.

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži)  ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista (Piggotia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) primijeniti pripravak Signum. Protiv pepelnice  (Phyllactinia corylea) primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF,  Kumulus  DF.

 

VAŽNA NAPOMENA: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis