Obavijest tržnim proizvođačima ranog krumpira

Zbog neobičnih meteoroloških uvjeta od sredine ožujka do sredine travnja 2024. sadnja krumpira se obavljala u “produženim” uvjetima, a nicanje usjeva u većini posađenih polja ove je godine ranije/brže nego proteklih 2023. i 2022. sezone! Vrlo rane sadnje krumpira započele su već sredinom ožujka o.g. (dnevne temperature zraka 13.3.-17.3. bile su u rasponu 16,2-19,6°C), ali oborine u danima 23.3.-24.3. (16,2 mm), zatim 27.3.-28.3. (5,8 mm) i 01.4.-02.4. (9,4 mm) onemogućavale su sadnju krumpira neposredno prije i nakon Uskršnjih blagdana. Stoga je najveći dio polja u Međimurju posađen krumpirom u danima 06.4.-12.4. 2024.! Usjevi na poljima s ranijim sortama krumpira posađena krajem prve dekade mjeseca travnja o.g. (npr. 09.4.) započeli su nicanjem nakon 15-ak dana (25.4.) (npr. pokusne sorte Arizona i Esmee)!

U središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu od sredine mjeseca travnja do jučerašnjeg dana tijekom četiri kišna navrata je zabilježeno 65,8 mm oborina. Od početka mjeseca svibnja o.g. dominira toplo i povremeno vlažno razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće u rasponu 21,0-25,1°C (izuzev u cjelodnevnim kišnim satima kada je 03.5. i 08.5. toplina dosezala 15,1-16,5°C). Noći pritom više nisu previše hladne i imaju svibanjske vrijednosti uz riječne doline 8,0-12,7°C! Naredna će četiri dana obilježiti proljetna toplina (20-23°C), ali već krajem narednog vikenda i početkom idućeg tjedna (12.5.-15.5.) moguće je novo pogoršanje s oborinama i nešto svježijim danima (11-12°C)!

VAŽNO: U takvim uvjetima u prvom tjednu mjeseca svibnja o.g. bilježimo početne uvjete za primarni ili skriveni razvoj najopasnije bolesti cime krumpira: plamenjače (Phytophthora infestans). Ako se obistine meteorološke najave o nekoliko uzastopno kišnih dana već početkom narednog tjedna (12.5.-15.5.), moguće očekujemo početkom druge polovice ovog mjeseca vrlo ranu pojavu znakova plamenjače na ranim i vrlo osjetljivim sortama krumpira (npr. Adora, Primabelle, Riviera, Colomba, Sunita, Lucinda, Camelia i sl.) – naročito na parcelama posađenim u ranijim rokovima sadnje, a gdje cima već krajem prve dekade ovog mjeseca započinje “zatvarati” redove!

Ovisno o rokovima sadnje usjevi krumpira se nalaze u različitom razvojnom stadiju, a cima krumpira je slabije razvijena na parcelama koja su posađena u drugoj dekadi mjeseca travnja o.g.! Tržnim proizvođačima krumpira preporučujemo u narednim danima redovito kontrolirati usjeve krumpira na moguću vrlo ranu pojavu krumpirove plijesni (Phytophthora) (npr. na poljima sa farmerskim sjemenom sorte Bellarosa i na vrlo osjetljivoj ranoj sorti Riviera). Kritična mjesta su depresije gdje se u krumpirištima zadržava voda, te blizu riječnih doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Kada to uvjeti vlage zemljišta budu dopuštali preporučujemo započeti mjere zaštite cime od krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora). Valja planirati primjenu kombiniranih pripravke ili miješati djelatne tvari koje daju dobru preventivnu i kurativnu zaštitu cime krumpira protiv plamenjače (Phytophthora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prognozni model za najavu razvoja uzročnika koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani) u proteklih je deset dana ocijenio umjereno pogodnim (suma “TOMCAST” vrijednosti iznosi samo 11)!

Kontrolirati i polja krumpira sa manje razvijenom cimom koja se nalaze blizu mjesta gdje se odlažu odbačene hrpe prošlogodišnjih gomolja, zbog moguće opasnosti da se uzročnik plamenjače (Phytophthora) vjetrom/kišom proširi sa “izvorišta” na usjeve!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

VAŽNO: Na krumpirištima uzgajanim iz dvogodišnjeg (farmerskog) sjemena preporučujemo pratiti pojavu odraslih oblika i prvih odloženih jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)! Mjere usmjerene zaštite protiv krumpirove zlatice planirati tek s pojavom prvih ličinki (prema iskustvima iz ranijih sezona tijekom prosječno toplih i vlažnih svibanjskih dana pojavu prvih ličinki krumpirove zlatice očekujemo početkom treće dekade 20.5.-25.5. – ovisno o temperaturama zraka)!

Smatramo da primjena insekticida u narednom razdoblju na krumpirištima zbog navedenih uvjeta nije potrebna, ali preporučujemo redovito pratiti brojnost njihovih odraslih oblika!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis