Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Prema prognozama meteorologa tijekom slijedećih dana moguća je pojava oborina. Kod jabuke i dalje postoji opasnost za razvoj infekcija krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Upozoravamo proizvođače da prate vremensku prognozu i neposredno prije najavljenih oborina provedu preventivno tretiranje protiv ove bolesti nekim od dolje navedenih fungicida:

Ditianon: Delan SC, Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo.

Metiram*: Polyram DF

Kaptan: Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Kaption 80 WG, Scab 480 SC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.

Pri odabiru sredstva birati ono koje ste koristili najmanji broj puta.

Ukoliko ne uspijete obaviti zaštitu prije oborina tada je u roku od 24 sata iza oborina potrebno provesti zaštitu nekim od fungicida sistemičnog djelovanja (Sercadis, Score i sl) uz dodatak pripravka kontaktnog djelovanja

U suzbijanju pepelnice ( Podosphaera leucotricha) jabuke u ovim fenofazama , mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora uz obavezno mehaničko odstranjivanje zaraženih izboja.

sumpor: Cosavet DF, Sulgran 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 , Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss, Azumo WG, Visul WG

U nasadima gdje je zabilježen jaki napad pepelnice ,moguće je koristiti neki od slijedećih pripravaka: Luna experience, Stroby WG , Sercadis, Zato 50 WG, Sercadis plus,Topas 100 EC

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis