Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog luka pri uzgoju sadnjom lučica i proizvođačima zimskog luka

U razdoblju 15.2.-18.3. 2024. proizvođačima lukovičastog povrća (zimski luk, češnjak poriluk, proljetni luk) upućivali smo obavijesti i preporuke o mjerama zaštite usjeva od neželjenih organizama (različitih vrsta štetnih muha, uzročnicima bolesti i korova).

Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva tržnog luka dugog dana (proljetni luk) obavljena u prvoj polovici ili sredinom mjeseca ožujka o.g.!

U mjesecu travnju o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: u svim danima do 15.4. 2024. najviše temperature zraka svakodnevno su bile s vrijednostima od 17,9° do 30,5°C), ali s najavljenom sjevernom frontom od 16. travnja je značajno osvježilo! Tog je dana kiša padala na svim mjernim mjestima u količinama od 20 do 37 mm a jutarnje su temperature posljednjih tjedan dana svakodnevno na većini mjernih mjesta niže od 4°C (bilježimo i pojavu mraza uz riječne doline s vrijednostima -0,5°C)!

Ipak, u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka čak 13,3°C (što je 3,0°C više od očekivanog prosjeka), a oborine smo bilježili samo početkom (01.4./02.4.) i sredinom mjeseca (16.4.)! Ovaj tjedan očekujemo promjenljivo razdoblje, naredna tri dana nastavak sjevernih strujanja, moguće oborine sredinom (23.4/24.4.) i krajem tjedna (26.4./27.4.) a jutra će biti s vrijednostima ne većim od 5°C! Nešto toplije očekujemo tek narednog vikenda (27.4./28.4.)!

Sadržaj vlage na dubini 7 cm porastao je nakon 16. travnja o.g. (35,1 %), a vrijednosti temperature zemljišta na istoj dubini padaju u istom razdoblju sa 19,0° na 11,1°C!

Usjevi proljetnog luka uzgajani iz sjemena u osjetljivom su stadiju razvoja kličnog i prvih pravih listova, te protekle i moguće nove oborine pozitivno utječu na popunjavanje sklopa!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom moraju nakon nicanja usjeva planirati suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta iz primjene u luku povučeni neki selektivni herbicidi (npr. bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em). U vrijeme razvoja kličnog lista usjeva luka uzgajanog iz sjemena nije dopuštena primjena herbicida!

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitet uz riječnu dolinu upućuju na povoljne (epidemijske) uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u usjevima zimskog luka (npr. Peronospora, Botrytis i dr.) (bilježeno od početka kalendarske 2024. godine):

Razdoblje Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
siječanj 0,59°C 48,8 mm 86,3 % 5.200 minuta
veljača 7,51°C 28,8 mm 79,3 % 10.255 minuta
ožujak 9,63°C 66,8 mm 75,9 % 9.785 minuta
*travanj 13,28°C 31,8 mm 67,5 % 4.450 minuta

*zabilježeno do 22.4. 2024. u 6.00 sati!

Meteorološki uvjeti tijekom protekle zime 2023./24. bili su povoljni za razvoj uzročnika  bolesti zimskog luka, pa simptome plamenjače luka (Peronospora) pronalazimo od kraja veljače i početka mjeseca ožujka na lokalitetima uz riječne doline! Vrlo je kritično razdoblje za epidemijski razvoj bolesti u zimskom luku (Peronospora, Botrytis), pa preporučujemo nastaviti s mjerama zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Temperature zraka koje smo bilježili u prvom dijelu ovog mjeseca pogodovale su aktivnijem letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka: lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike “crvljivosti” luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica!

Usjeve lukovičastog povrća krajem zime i početkom proljeća napada nekoliko različitih vrsta povrtnih muha – uzročnika “crvljivosti” (vidi preporuku od 15.2. 2024.), a naknadno se na takvim usjevima može jače razvijati trulež (npr. Fusarium i dr.)!

Budući našoj zemlji dopuštenje za folijarno suzbijanje različitih uzročnika “crvljivosti” luka nema niti jedno kemijsko sredstvo (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) Ministarstvo poljoprivrede izdaje dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (za poznate kupce)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki kupusne muha uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)! Ali, iskustva iz prakse potvrđuju postranu djelotvornost nekih djelatnih tvari registriranih za suzbijanje drugih nametnika (Thrips) ili neki botanički (biljni) insekticidi koji se koriste u ekološkoj proizvodnji!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti biljne insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen u prvoj polovici mjeseca travnja da bi štetni organizmi na isti odlagala jaja. Ali, proljetni luk iz lučica (sa razvojem 3-5 lista) vrlo je osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua)! Stoga u takvim usjevima luka (proljetnom sadnjom lučica) u drugoj polovici mjeseca travnja preporučujemo provesti dvije usmjerene aplikacije insekticidima s prosječnim razmakom tretiranja 11-15 dana (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se pridržavati navedenih ograničenja (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Jednom kad usjevi proljetnog luka iz lučice razviju 3-4 zelena lista preporučujemo započeti preventivnim mjerama zaštite protiv uzročnika bolesti dopuštenim fungicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), a svakako ove mjere treba nastaviti u usjevima zimskog luka.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis