Obavijest proizvođačima kukuruza

 

Budući da je sjetva  kukuruza u tijeku, podsjećamo proizvođače na mogućnost suzbijanja korova odmah nakon sjetve a prije nicanja.

Preporuka su herbicidi koji djeluju preko tla („ zemljišni“ ). Za njihovo optimalno djelovanje potrebna je određena količina vlage, i kvalitetna obrada tla.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova (koštan, muhari) te nekih širokolisnih korova (ambrozija lobode, štir, dvornici i dr.)

Koristiti: DUAL GOLD 960 EC, FRONTIER X2, , KOBAN 600, PENDUS 330 EC, STOMP AQUA i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koristiti:

CALLISTO 480 SC, PLEDGE 50 WP.

Ili možete koristiti gotove kombinacije kao što su: PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC, LUMAX, KOBAN T, KOBAN TX, ADENGO i dr.

Sva sredstva koristiti prema uputi proizvođača, voditi evidenciju o korištenju SZB, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način do trenutka organiziranog odvoza.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

email: marija.kupresak@mps.hr

Pripremi za ispis