Obavijest proizvođačima kukuruza

Obavijest  o mogućnosti suzbijanja korova u kukuruzu nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja kukuruza pa do faze 2-3 lista  zemljišnim herbicidima. Zemljišnim herbicidima mogu se suzbiti  jednogodišnji širokolisni korovi (poput bijele lobode, ščira, ambrozije, europskog mračnjaka i dr.) i jednogodišnji travni korovi (koštan, svraćica, korovsko proso i dr.).  Za aktivaciju aktivne tvari iz herbicida potrebna je određena količina oborina.

Jednogodišnje  travne  i pojedine širokolisne korove prije nicanja suzbijaju: Frontier X2, Dual gold 960 EC, Koban 600,  Stomp aqua  i drugi dozvoljeni.

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju: Callisto 480 SC,  Pledge 50 WP i drugi dozvoljeni.

Gotove tvorničke kombinacije herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova su: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H537.5 SE, Motivell extra 6 OD Adengo, Koban T i drugi dozvoljeni.

Popis dozvoljenih herbicida nalazi se na stranici https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.), te točke 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine,  dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača-ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis