Obavijest voćarima

U osjetljivoj fenofazi završetka cvatnje upozoravamo na moguće infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis) koje mogu biti ostvarene i uz manje količine oborina i niže temperature, a koje su najavljene tijekom dana i u narednom razdoblju.

Prije najavljenih oborina preporučujemo uporabu jednog od fungicida: Chorus 75 WG,Chorus 50 WG ,Score ,ili Pyrus SC400,Scala.

 Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, naročito u nasadima s prošlogodišnjom jačom zarazom preporučujemo uporabu jednog od navedenih pripravaka: Sugoby, Quimera, Stroby WG i  Tercel WG  ,Luna experience  (djeluju i na uzročnika krastavosti i pepelnice).

 Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača(Cydia pomonella) čiji je let zabilježen, ali u manjoj brojnosti.

 Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.  

                                                                                             

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić,dipl.ing.agr.

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis