Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Narednih dana prognostičari najavljuju duži kišni period i pad temperature te je potrebno odraditi zaštitu koštičavog voća.

U nasadima koštičavog voća potrebno je odraditi preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) pripravcima KASTOR, CAPTAN WP 50 itd.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 WP i Kastor.

U preventivnoj borbi protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) u višnjama i trešnjama potrebno primijeniti jedan od fungicidnih pripravaka: CHROMODIN S-65, SYLLIT 544 SC itd.

Također je potrebno vršiti monitoring lisnih uši u nasadima koštičavog voća, te ukoliko je štetnik prisutan, nakon cvatnje primijeniti jedan od dozvoljenih insekticida:

Višnja: MOSPILAN 20 SG, PIRIMOR 50 WG itd.

Breskva: PIRIMOR 50 WG, MOVENTO, TEPPEKI 500 WG itd.

Trešnja i nektarina: MOVENTO, MOSPILAN 20 SG itd.

Šljiva: MOSPILAN 20 SG, MOVENTO, TEPPEKI 500 WG, PIRIMOR 50 WG itd.

Tretirati insekticidima kada pčele ne lete !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!!       

   

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Pripremi za ispis