Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljenih oborina. Za zaštitu primijeniti jedan od preventivnih fungicida (Delan 700 WDG, Delan pro,, Alcoban, Dynamo i dr.

U nasadima jabuka gdje ima simptoma pepelnice (Podosphera leucotricha) ili je bilo problema proteklih godina potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida Luna expirience, Stroby WG, Sugoby i dr.

U nasadima krušaka pratiti prisutnost kruškine buhe (Cacopsylla pyri) te ako je potrebno izvršiti zaštitu  u fazi izlaska ličinki jednim od insekticida: Movento SC, Vertimac 018 EC, Kraft EC i dr, uz obavezan dodatak mineralnog ulja.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis