Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

U prvoj polovici travnja upućene su dvije preporuke vlasnicima jabučastog voća (nasada jabuka i krušaka): 02.4. i 08.4. 2024.! Razlog tome je iznadprosječno vruće meteorološko razdoblje: svi travanjski dana u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu imali su najviše temperature zraka u rasponu 18,1°-30,5°C! Otvaranje prvih cvjetova sorte jabuka Idared i Bjeličnik započelo je već sredinom zadnje dekade proteklog mjeseca (26.3. 2024.), a zbog vrlo toplog razdoblja i izostanka oborina cvatnjom završava većina sorti jabuka i krušaka, odnosno središnji plodovi su u većine sorata promjera 10ak ili više mm! ! pa su zabilježeni optimalni uvjeti za primarne zaraze uzročnicima krastavosti (Venturia) i smeđe paleži cvijeta (Monilinia). Oborine smo zabilježili samo u prva dva travanjska dana, ali u različitoj količini: najviše je kiše tada padalo u istočnom Međimurju (npr. 30,4 mm Donja Dubrava, te je zabilježena zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka), a najmanje oborina bilo je u zapadnom dijelu Županije (npr. Železna Gora samo 9,6 mm a zbog vjetra i nižih noćnih temperatura na tim mjestima nismo zabilježili uvjete primarne zaraze uzročnikom krastavosti) (Venturia)! Premda su bile najavljene, oborine sredinom proteklog tjedna nisu na županijskim mjestima zabilježene (10.4.)! Novu promjenu vremena očekujemo već naredna dva dana (16.4./17.4.)! Uz današnji jači južni vjetar, sutra bi zračna strujanja trebala promijeniti sjeverne smjerove uz oborine (15-20 mm)! Temperature zraka će pasti za više od 15-ak °C, a jutarnje će vrijednosti u drugom dijelu tjedna biti samo 1-5°C!

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka kalendarske godine do jučerašnjeg dana u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Muru iznosi čak 785,6°C (protekle je 2023. taj zbroj tek krajem travnja iznosio 694,5°C)! Stoga nove oborine u narednom razdoblju omogućuju jače primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia).

Prosječna dnevna relativna vlažnost zraka u proteklom je razdoblju bila od 52 do 75 %, a zbog dnevnih toplina od početka mjeseca travnja o.g. snažnije se razvija pepelnice jabuke (Podosphaera) u većini nasada i nekim sortama jabuke (npr. Idared, Jonagold)! Zbog izostanka oborina sredinom proteklog tjedna (10.4.) nisu zabilježeni uvjeti za primarni razvoj karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) (cvjetne infekcije)!

Nove oborine moguće su i krajem ovog tjedna (18.4./19.4.). Broj i razmak tretiranja, te izbor fungicida protiv uzročnika krastavosti jabuke (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) prvenstveno ovisi o količini i rasporedu oborina u narednom razdoblju (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U aplikacijama nakon cvatnje voditi računa o izboru formulacija i mješavina sredstva za zaštitu bilja koja imaju najmanji negativni postrani utjecaj na razvoj mrežavosti plodova jabuka.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U proteka dva tjedna bilježili smo početni let nekih štetnih vrsta leptira u nasadima jabuke (npr. Leucoptera malifoliella, Cydia molesta, Archips, Pandemis), a proteklog su vikenda uhvaćeni i prvi leptiri jabučnog savijača (Cydia pomonella) i kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) posljednja dva tjedna (od 01.4.-14.4. 2024.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,07 1,0 4,4 2,9 0,1 0,07

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Protekle je 2023. samo na nekim lokalitetima zabilježena jača pojava moljca kružnih mina (Leucoptera), pa vlasnicima plantažnih nasada jabuka gdje su dnevni ulovi tijekom cvatnje jabuka moguće bili veći od 30-40 leptira upućujemo na oprez i planiranje usmjerenih zaštita prije kraja razvoja odloženih jaja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Na osjetljivim sortama jabuke (npr. Fuji, Braeburn) potrebno je pratiti brojnost jedinki crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Samo prema kritičnom broju (vidi Tablicu 2.) primijeniti neki od dopuštenih akaricida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Na nekim se lokalitetima u voćnim nasadima jabuka i krušaka od proteklih sezona javljaju štete od fito-fagnih stjenica: npr. novom (invazivnom) vrstom zelena štitasta stjenica (Halyomorpha halys)!

Tablica 2. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme nakon cvatnje (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Najstariji listovi (F2-G-H-J) pokretni stadiji 2-3 grinje/list
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Donja strana lista F-G-H-J Pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) U rašljama grana, na mladicama ličinke 8-10 kolonija na 100 pregledanih biljnih organa
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi ličinke 8 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) 3-10 listova od vrha mladice ličinke 1-2 napadnuta lista
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća (F2-G-H-J) imago, jaja 20-30 jaja/100 listova
Savijači kožice plodova Mladice, mladi plodovi gusjenice 2-3 napadnute mladice
Gusjenice grbice

(Operophtera)

Vrhovi mladica, mladi plodovi gusjenica 10 gusjenica/100 pupova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus) 4-10 listova ispod vrha izlaženje mladih ličinki Napad se ne tolerira!

 

Obavijest vlasnicima nasada krušaka!

Već početkom mjeseca travnja o.g. na netretiranim stablima Viljamovka žuta u zapadnom i središnjem dijelu Županije zabilježeno je masovnije odlaganje jaja prezimljujuće populacije kruškine buhe (Cacopsylla pyri)! Iznadprosječno visoke temperature proteklih desetak dana omogućuju razvoj ovog nametnika i moguću pojavu prvih kolonija ličinki. Stoga je nakon cvatnje krušaka potrebno planirati i provesti barem dva usmjerena suzbijanja.

VAŽNO: Ponavljamo upozorenje da mjere usmjerenog suzbijanja kruškine buhe obavezno provoditi nakon cvatnje krušaka uz povećani utrošak škropiva i dodatne mjere zaštite pčela medarica! Primjena nekih registriranih insekticida za suzbijanje kruškine buhe (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) daje bolje rezultate dodavanjem manje koncentracije mineralnog ulja (najbolje ovu aplikaciju obaviti odvojeno ili birati fungicide i formulacije koje ne uzrokuju fito-toksične promjene voćaka)!

Osim kruškine buhe, nakon cvatnje krušaka pojavljuju se i druge štetne vrste: npr. lisne uši (Melanaphis) i kruškina osice (Hoplocampa, Janus, Neurotoma), pa vlasnike plantažnih nasada također upućujemo na praćenje njihove populacije i moguće usmjerene mjere zaštite  (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa nakon cvatnje valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako nakon cvatnje krušaka mjere zaštite protiv kruškine buhe planirati i provoditi u doba dana kada pčele medarice ne lete.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr.hr

Pripremi za ispis