Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. To razdoblje obilježeno je izostankom oborina i iznadprosječno toplim vremenom.

Za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije za početak sljedećeg tjedna meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom, koja zbog mogućeg dugotrajnog vlaženja lista može uzrokovati primarnu infekciju krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Preporuča se voćarima da preventivno zaštite svoje nasade jabuke i kruške jednom od slijedećih površinskih fungicida: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

Pregledom nasada jabuka uočena je pojava pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice  preporuča se primjena pripravaka na bazi strobilurina: Zato 50 WG, Zato plus  ili Stroby DF. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

U nasadima krušaka pratite pojavu jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Za zaštitu u fazi masovnog izlaska ličinki iz jaja mogu se koristiti pripravci Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC  uz dodatak mineralnog ulja. Suzbijanje kruškine buhe poželjno je provesti odvojeno uz što veći utrošak vode.

Na nekoliko je lokaliteta u nasadima jabuka zabilježen porast populacije lisnih uši, stoga po završetku cvatnje potrebno je obaviti pregled nasada jabuka na prisutnost lisnih uši i po potrebi izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka: Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Movento SC  i sl.

Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dozvoljena je isključivo nakon cvatnje, s time da je cvjetni pojas u voćnjaku obavezno pokošen.

Obzirom na iznadprosječno toplo vrijeme koje prevladava od početka travnja u nasadima jabuka traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, a zabilježili smo i let prve generacije jabučnog savijača. Preporuke o suzbijanju očekujte u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis