Obavijest vinogradarima

Razvoj vinove loze u KZŽ prilično je neujednačen, no faza koja trenutno prevladava jest veličina mladica oko 5 cm. U toj fazi još uvijek je zaštita ponajprije usmjerena na crnu pjegavost rozgve

(Phomopsis viticola ). Za zaštitu treba koristiti jedan od preventivnih pripravaka registriranih za tu namjenu, a to su trenutno Solofol, Delan PRO i Polyram DF. Zaštitu treba provesti dan ili dva prije kiše jer kiša omogućava infekciju.

Za suzbijanje grinja, uzročnica akarinoze i erinoze,  treba koristiti sumporne pripravke, ali napominjem da neke od sumpornih pripravaka nije dobro kombinirati sa Delanom PRO i Solofolom pa se je prije upotrebe istih potrebno raspitati o mogućnostima miješanja. Osim toga, povišene koncentracije sumpora mogu uzrokovati ožegotine na lišću pri temperaturama višim od 25℃.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis