Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području Šibensko-kninske županije ovisno o području i sortimentu počinje sa bubrenjem pupova, fenofaza vunasti pup (zaleđe), dok u obalnom dijelu županije imamo pojavu i razvoj prvih listića.

Simptomi bolesti poznate pod nazivom crna pjegavost (Phomopsis viticola), mogu se uočiti na rozgvi u vinogradima na području cijele županije. Kretanje vegetacije i razvoj prvih listića pa sve do razvojnog stadija 3-5 listova period je kad se ova bolest širi na mladim izbojima.

Prognozni modeli (DHMZ) za narednih 7 dana predviđaju toplo vrijeme što pogoduje porastu izboja ali i razvoju bolesti. Tijekom idućih tjedan dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka koji sadrže bakarNORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG  u vinogradima koji su u fenofazi vunastog pupa ili eko-proizvodnja.

POLYRAM DF, DELAN PRO, SOLOFOL mogu se primijeniti u vinogradima gdje se pup otvorio i počeo rast prvih listova.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu:, CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, COSAVET DF i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

PREPORUČA SE PRIPRAVKE PRIMIJENITI METODOM PRSKANJA (bez zračne struje ventilatora)!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak) u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis