Obavijest vinogradarima

U fazi vunastog pupa tj. kad  na vrhu pupa bude vidljiva bijela vunica, u nasadima vinove loze potrebno je provesti zaštitu od infekcije crnom pjegavošću vinove loze (Phomopsis viticola). U tu svrhu potrebno je primijeniti jedan od registriranih pripravaka na bazi bakra.  Sredstva registrirana za tu namjenu su: Nordox 75 WG i Cuprablau  Z 35 . Pripravku na bazi bakra može se dodati pripravak na bazi sumpora, radi sporednog djelovanja na grinje koje prezimljuju u pupu. U ovoj fazi koristi se u povišenim koncentracijama. Za njegovu dobru djelotvornost potrebno je da dnevne temperature budu više od 16℃.

Za sorte koje imaju razvijene listiće treba primijeniti Solofol ili Delan pro.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

 

 

                                                                                             Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                          E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis