Obavijest vinogradarima

Vinova loza ulazi  u fazu funastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator): Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 DF, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Pripravak  ima dobru učinkovitost i na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Solofol, Delan PRO.

Pripravku Polyram DF registracija važi do 28.5.2024, krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način te voditi evidenciju o uporabi pesticida.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis