Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se u fenofazi vunastog pupa do pojave prvih listića.

U vrijeme kretanja vegetacije potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jednim od fungicidnih pripravaka na bazi bakra npr: Nordox 75 WG, Cuprablau Z i dr.

U fenofazi pojave prvih listića preporučujemo primijeniti fungicide: Delan pro, Solofol i dr.

 Ako je prijašnjih godina bilo problema sa pepelnicom sada  primijeniti jedan od fungicida na bazi sumpora kao: Sumpor WG 80, Chromosul 80, Thiovit Jet i dr.

Sumporni pripravci u povišenim koncetracijama smanjuju populaciju lozinih grinja (uzročnika akarinoze i erinoze)

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis