Obavijest vinogradarima

Iznad prosječno toplo vrijeme tijekom veljače i ožujka u kojem su se srednje dnevne temperature kretale 9-13 C, a maksimalne i do 18-20 C potakle su klanje biljnih sokova, „plač loze“ i razvoj pupova sredinom mjeseca ožujka što je oko dva tjedna ranije u odnosu na prijašnje godine.

Ranije sorte  vinove loze nalazi se u razvojnom stadiju  otvaranja vunastog pupa i pojave prvih listića dok su ostale sorte u fazi vunastog pupa.

Razvojem pupova započinje i jača aktivnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis) koje su prezimile unutar pupova. U vinogradima u kojima su bile značajniji problem proteklih godina na ove štetnike posvetiti treba veću pozornost u narednom periodu.

Za smanjenje populacije lozinih grinja u razvojnom stadiju vunastog pupa pa do pojave listića preporučamo uporabu pripravaka na osnovi sumpora u povišenim koncentracijama.

Za učinkovito djelovanje pripravaka na osnovi sumpora temperature zraka moraju biti iznad 15 C, optimalno 18 C u trenutku tretiranja, a nakon tretiranja nekoliko dana treba proći bez padalina.

Navedenim sumpornim pripravcima smanjuju se zaraze sa pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

U većini vinograda Zagrebačke županije i Grada Zagreba prisutna je gljivične bolesti crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola) čiji su simptomi vidljivi u vidu crnih točkica na rozgvi koja poprima bjeličastu boju.

Za ostvarenje infekcije navedenom bolesti biljni organi moraju biti vlažni određeni vremenski period, a najintenzivnije zaraze ostvaruju se tijekom travnja od pojave prvih listića i tijekom svibnja.

Zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivnim kemijskim mjerama stoga je neophodno  redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se dan-dva prije najavljenih kiša obaviti zaštita nasada.

Za suzbijanje crne pjegavosti  primjenjuju se organski površinski pripravci, Delan PRO, Polyram DF, Solofol, ili  pripravci na osnovi bakra: Cuprablau Z 35 WG,  Nordox 75 WG. Kod korištenja bakrenih pripravaka nužno je voditi računa o temperaturama zraka jer kod nižih temperatura može doći do blage fitotoksičnosti.

Skrećemo pozornost da pripravku Polyram (metiram) registracija važi do 28.05.2024.,krajnji rok za prodaju zaliha 28.08.2024.,krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja kako bi trs bio dobro pokriven jer  je crna pjegavost oboljenje drveta vinove loze.

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

 

Aleksandra Radić dipl.ing

e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

Pripremi za ispis