Obavijest voćarima

U posljednjih sedam dana sve agroklimatske stanice na području naše županije zabilježile su kišu, no količine se značajno razlikuju. Najmanje je kiše zabilježeno u Podravskim Sesvetama i Kozarevcu, približno 10 litara, dok je najviše zabilježeno na Kalniku i u Gornjoj Rijeci, čak više od 100 litara po četvornom metru. Na koprivničkom području uglavnom smo izmjerili oko 30 litara kiše po četvornom metru. S obzirom da je kiša na većini lokaliteta isprala glavninu sredstava za zaštitu bilja, voćarima preporučamo da prije novih oborina obave preventivnu zaštitu.

Za zaštitu jabuka od infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis u fazi otvaranja pupova mogu se koristiti registrirani pripravci na osnovi bakra. Koncentraciju pripravka potrebno je prilagoditi razvojnoj fazi jabuke.

Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je u prošlim sezonama zabilježena bakterijska palež (Erwinia amylovora).

Na jabukama u fazi razvoja listića mogu se koristiti i organski fungicidi na bazi dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC).

Oborine u narednim danima mogu pogodovati razvoju infekcija uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans) te paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na na koštičavom voću koje je u fazi cvatnje.

Za preventivnu zaštitu od kovrčavosti lista breskve na breskvama kod kojih još nisu razvijeni listići i nije počela cvatnja mogu se koristiti fungicidi Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Ziram 76 WG, Scab 480 SC, Difcor i Argo. Kovrčavost lista se može spriječiti samo kvalitetnom preventivnom zaštitom dan ili dva prije najavljene kiše.

Pripravci Nativo 75 WG, Syllit 544 SC i Scab 480 SC dozvoljeni su i za zaštitu od kovrčavosti lista na nektarini.

Pripravak Nativo 75 WG može se koristiti za obje navedene bolesti na breskvama u početku cvatnje.

Za preventivnu zaštitu od od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilinia laxa) na na koštičavom voću u fazi cvatnje mogu se koristiti:

 

Pripravak Voćna vrsta
Teldor SC 500 breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Chorus 50 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, višnja
Nativo 75 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Switch 6,25 WG breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva
Revyona breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, višnja
Difcor breskva, marelica, šljiva
Signum koštičavo voće
Serenade Aso breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva, badem

 

Tijekom cvatnje voćaka, pčele koje oprašuju cvjetove postaju ugrožene zbog primjene opasnih sredstava za zaštitu bilja. Zbog toga je Zakonom o održivoj uporabi pesticida  (NN 46/22) propisano:

– u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena pesticida opasnih za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele.

– profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

– flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima koji su opasni za pčele, uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele, ili se mora na drukčiji način spriječiti da pesticid ne dođe s njom u dodir.

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja vodite računa o tome je li njegova primjena dozvoljena na kulturi koju tretirate!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis