Obavijest vinogradarima

Pregledom nasada, a i dojavom poljoprivrednika s terena, možemo zaključiti da su vinogradima sve više prisutne bolesti drva kao što su Esca, Petrijeva bolest, eutipoza i druge. Uzročnici bolesti su najčešće u kombinaciji više patogenih organizama i do zaraze dolazi putem rana nastalih tijekom rezidbe. Zbog toga bi rezidbu trebalo provoditi za suhog vremena, dezinficirati alat alkoholom, rane nastale rezidbom obavezno premazati voćarskim voskom, ukloniti zaražene trsove i orezanu rozgvu iz vinograda i spaliti istu izvan vinograda. Nakon rezidbe bi vinograd trebalo tretirati biološkim fungicidom na bazi Trichoderma spp. Broj prisutnih spora je najveći krajem godine i prije početka vegetacije.

U RH registriran je pripravak Vintec (Trichoderma atroviride SC1) za koji je primjena dozvoljena u fazi mirovanja vegetacije, prije pupanja.  Za postizanje maksimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C, relativna vlaga zraka najmanje 70%, te bez kiše i mraza 24 h od primjene. Dozvoljeno su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije.

U ovom periodu na trsu su vidljiva plodna tijela (piknidi) u vidu crnih točkica,  crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Rozgva poprima srebrnkasti boju koja nastaje prodorom zraka u prostor ispod kore. Bolest prezimljava u vidu micelija koji ostaje na trsu ili na tlu. U proljeće , na zaraženoj rozgvi, pupovi ne kreću u isto vrijeme. Zaraza iz rozgve može prijeći na krakove koji se postepeno osuše. U vegetaciji, bolest izaziva simptome na listu i peteljkovini grozda. Na zaraženim listovima se formiraju žućkaste pjege s točkom u sredini. List se deformira i pojavljuje se uzdužna nekroza tamno plave do crne boje. Na mladicama nastaju uleknuća koja rezultiraju nastankom pukotine koje u konačnici poprimaju smeđu boju. U vegetaciji se patogen sporije širi, jer se loza brani propadanjem  napadnutog tkiva (nekroza) . U periodu mirovanja, i otpornost je oslabljena te patogen prodire u tkiva. Iz svega navedenog, važno je odstraniti zarežene lucnjeve, iznijeti ih iz vinograda i spaliti da bi se spriječilo širenje bolesti. Ako se primjenjuje Vintec, ne preporuča se kombinacija s preparatima ma bazi bakra , jer se radi o živom organizmu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis