Obavijest proizvođačima proljetnog i ozimog luka i češnjaka

Prilikom sadnje proljetnog luka i češnjaka potrebno je provesti zaštitu protiv zemljišnih štetnika te korova.

Protiv zemljišnih štetnika moguće je primijeniti preparat COLUMBO 0,8 MG. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm.

Za zaštitu protiv korova primijenite neke od herbicida koji su navedeni u tablici:

PREPARAT PRIMJENA KOROV
STOMP AQUA Nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 2,6 l/ha. Utrošak vode: 200-600 l/ha. Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
FILON 80 EC Rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista(BBCH 11-13) u količini od 30-50 ml na 100 m^2. Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
CHALLENGE 600 Nakon sjetve, a prije nicanja Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi
LENTAGRAN 45 WP Primjenjuje se nakon nicanja/presađivanja u najvećoj količini do 2kg/ha.

Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje.

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

U ozimom luku i češnjaku, za zaštitu protiv korova, moguće je primijeniti neki od herbicida navedenih u tablici:

PREPARAT PRIMJENA KOROV
FUSILADE FORTE Folijarno u količini 1,25 (jednogodišnji) – 2,0 (višegodišnji) L/ha (12,5-20 mL na 100 m2 uz utrošak 1,5-4 L vode). Nakon nicanja kulture i korova (post-em). Utrošak vode: 150-400 L/ha. Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
FOCUS ULTRA Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova primjenjuje se u količini 1-2 L/ha (100-200 ml sredstva na 1000 m2), a za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 L/ha (400 ml sredstva na 1000 m2).Utrošak vode: 150-400 L/ha. Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
AGIL 100 EC Luk (osim mladi luk) od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja – prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha.

Češnjak – Primjena u  količini 1 L/ha. Primijeniti kada korov razvije tri lista do početka busanja.

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi
LONTREL 300 U stadiju razvoja 2 – 4 lista luka, kada širokolisni korovi imaju 2 – 6 listova ili u stadiju rozete višegodišnjih širokolisnih kororva. Primjena u mladom salatnom luku nije dopuštena. Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Porastom temperatura javlja se opasnost od napada češnjakove  muhe (Helomyza lurida) i lukove muhe (Delia antiqua). Kako u RH nema registriranih preparata za njihovo suzbijanje preporuča se u usjevu postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude. Prekrivanje manjih površina nasada češnjaka i luka paučinastom folijom smanjujemo napad češnjakove i lukove muhe.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

Pripremi za ispis