Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Prema viđenom u nasadima jezgričavog voća došlo je do kretanja vegetacije. Tretiranja koja se provode s kontaktnim sredstvima trebala obaviti po suhom vremenu bez vjetra. Po prognozi padaline možemo očekivati u dane vikenda, a idući tjedan se očekuje suho vrijeme s temperaturama iznad 15°C.

Potrebno je provesti zaštitu protiv krastave čađavosti na jabuci (Venturia inaqualis) i na krušci (Venturia pyrina) pripravcima na bazi bakra kao što su Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG i dr. Navedeni pripravci djeluju i na uzročnika raka kore (Nectria galigena).

Nasade bi trebalo pregledati na prisutnost jaja lisnih uši, crvenog voćnog pauka, imaga štitastih uši, jabučne krvave uši. Ako se uoče, nasade treba tretirati dozvoljenim preparatima: Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Promanal neu, Ovitex i sl.

U nasadima u blizini šuma moguć je napad jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum).

Pored navedenih uljnih pripravaka, dozvoljen je Decis 2,5 ,EV i Poleci plus.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                          Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis