Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom usjeva ozimih žitarica utvrđen je intenzivan  porast korova (mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, slakoperka, mišji repak i dr.).

Usjevi se nalaze u različitim fazama razvoja od busanja do faze vlatanja ovisno o terminu sjetve. S obzirom na porast dnevnih i noćnih temperatura stvaraju se i uvjeti za razvoj bolesti.

Neki od herbicida  koje mogu koristiti u ovom periodu ako krajem jeseni nije izvršena zaštita :  Biathlon 4 D (pšenica, ječam, pšenoraž, zob,  raž, pir), Pallas 75 WG (pšenica, raž, pšenoraž), Lancelot super (pšenica, ječam),  Corello Duo (pšenica, raž, pšenoraž, pir), Axial 50 EC( pšenica, ječam), Cardigan (pšenica, pšenoraž, raž, pir), Quelex (pšenica, ječam, raž, pšenoraž, zob), Hussar Star (pšenica, pir, raž, pšenoraži dr.

Kod primjene herbicida dnevna temperatura trebala bi biti  iznad 5 ̊ C , a noćna ne ispod 0 ̊ C.

Kod primjene treba voditi računa da travnati korovi ne bi trebali preći fazu od 1-3 lista, a kod širokolisnih korova fazu 2-4 razvijena lista.

Od fungicida moguće je u prvom tretiranju primijeniti neki od fungicida:

Priaxsor EC, Elatus Era, Elatus plus, Delaro Forte, Amistar Gold, Duett turbo, Fungicid pack tetrax i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković, dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis