Preporuka proizvođačima uljane repice

Proteklih desetak dana prevladavale su temperature nešto više od prosjeka za ovaj dio godine. Utvrđena je prisutnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ). Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka , 1 pipa/m2 ili 10-20 pipa u posudi/ 3 dana

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Pitretroidi: Decis 2,5, Karate zeon, Cytrin max, Sumialfa 5 Fl , Poleci Plus, i dr.

Ostali: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra. Utvrđena je i zakorovljenost nekih njiva.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Focus ultra, Fusilade max, Fusilade forte, Select super, Graminis 05 EC,  Grasser, Leopard 5 EC,  Secure, Quick 5 EC i dr. Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72, Lontrel 300, Korvetto. Za IMI  hibride  može se primijeniti: Cleranda.

VAŽNA NAPOMENA : Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način .Voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis