Obavijest vinogradarima

Posljednjih godina u našim vinogradima bilježimo sve veću pojavu bolesti drva vinove loze: ESCA -e, petrijeve bolesti i eutipoze te  bi trebalo povesti računa u rezidbi  o:

manjem broju rezova, rezova manjeg promjera, redovitom uklanjanju odumrlih trsova,  dijelova trsova, ostataka od rezidbe, odstranjivati  nekrotizirane dijelove na označenim trsovima i/ili „vraćanje trsa na 45 cm.“

Nasade nakon rezidbe preporučamo  oprskati biološkim fungicidom na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1.Na tržištu je trenutno dostupan mikrobiološki fungicid Vintec registriran za suzbijanje bolesti drva vinove loze (eska, petrijeva bolest,eutipoza).

Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C te po mogućnosti uz najmanje 70 % relativne vlage zraka. Rane od rezidbe moraju biti dobro prekrivene škropivom.

Sredstvo Vintec sadrži žive mikroorganizme, koji mogu biti osjetljivi na druga sredstva za zaštitu bilja te nije preporučljivo miješanje s drugim sredstvima.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis