Obavijest ratarima

Ovisno o vremenu sjetve ozimi usjevi pšenice i ječma  se nalaze u razvojnoj fazi busanja- početak vlatanja. Korovi su u intenzivnom porastu.

Zaštitu ozimina od korova izvršiti u fazi kraj busanja -pojava zastavice, jednim od dozvoljenih herbicida:  Pallas 750 WG, Biathlon 4 D, Fluxyr  200 EC, Flurostar 200,  Sekator OD, Hussar OD , Hussar Star, Starline, Tomigan, 250 EC, i dr. Protiv uskolisnih korova : Axial 50 EC , Timeline FX.

Na ozimim ječmovima ima  pojave mrežaste pjegavost ječma (Pyrenophora teres).

Stoga je potrebno izvršiti  zaštitu od bolesti jednim od fungicida: Falcon Forte, Priaxor EC,  Folicur EW 250, Elatus plus, Caramba, Elatus era i dr.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/)

Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis